Undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen är undervisning som ges elever med invandrarbakgrund och som behöver utveckla sitt svenska språk för att kunna ta del av den grundläggande utbildningen. Elever i förberedande undervisning integreras i klasser inom den allmänna undervisningen.

Förberedande undervisning ges högst i ett år. Målet är att ge eleven tillräckliga kunskaper i svenska och övriga färdigheter som behövs för att inleda den grundläggande utbildningen. Mer information om den förberedande undervisningen finns i läroplanen för den förberedande undervisningen.

Bild: Elena Savina