Katsomusaineet perusopetuksessa

Espoon kaupunki järjestää opetusta kahdeksassa eri katsomusaineessa.

Opetusta järjestetään seuraavissa katsomusaineissa:   

  • evankelisluterilainen uskonto   
  • ortodoksinen uskonto 
  • elämänkatsomustieto 
  • Islam 
  • katolinen uskonto 
  • krishna-uskonto   
  • juutalainen uskonto
  • buddhalaisuus

Katsomusaineen opiskelu   

Jokaiselle katsomusaineelle on laadittu kuntakohtainen opetussuunnitelma.  Katsomusaineita opetetaan suomen kielellä opetussuunnitelmaa noudattaen. Opetus ei ole vakaumuksellista. Opiskeltavan katsomuksen lisäksi opetuksessa perehdytään myös muihin katsomuksiin.

Huoltajat valitsevat katsomusaineen oppilaalle perusopetuksen ajaksi. Katsomusaineen opiskelu kuuluu perusopetuksen opetussuunnitelmaan jokaiselle oppilaalle.

Kuva: Elena Savina