Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin RAKKE

RAKKE-projektilla vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. Projektin tavoitteena on rakentaa vaikuttavia ekosysteemejä yhdessä 100 yrityksen ja kehittäjätoimijan kanssa sekä luoda pohjaa entistä vaikuttavammalle hanke- ja kehittämistoiminnalle.

Projektissa tunnistetaan ja kootaan yhteen Espoon elvytystoimenpiteiden ratkaisupolku sekä laaditaan tarvittavia esiselvityksiä elvytyskokonaisuuden toteuttamiseksi. Verkostomaista toimintatapaa hyödyntäen kuhunkin kehittämiskokonaisuuteen rakennetaan alueen talouden kannalta merkittävä, uutta liiketoimintaa ja kasvua tuottava toiminnallinen ekosysteemi. Kaupunki tuo ekosysteemityöhön pysyvyyttä ja varmistaa työn kohdentumisen alueen talouden ja kehityksen kannalta merkittävimpiin kehittämishaasteisiin. Projekti luo pohjaa varsinaisten elvytystoimenpiteiden nopealle ja laajamittaiselle käynnistämiselle.

Toimenpiteet

Energiateemassa etsitään ratkaisuja uusien toimintamallien luomiseen uusiutuvan energian, energiakansalaisuuden ja energiayhteisöjen edistämiseksi niin tiiviillä kaupunkialueella kuin kylämäisissä keskustoissa. Liikenteen osalta keskitytään vihreän siirtymän luomiseen fossiilisista käyttövoimista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin vauhdittamalla liikenteen sähköistymistä ja rakentamalla biokaasun ekosysteemi. Älykaupunkikokonaisuudessa kootaan ekosysteemiä, jonka ensimmäisiä kehitysalueita tulee olemaan Kera, Otaniemi-Keilaniemi ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue. Kiertotalouden osalta vahvistetaan ja edistetään merkittävien alueellisten materiaalivirtojen keräystä ja käsittelyä kiertotalouden mukaisesti, jotta materiaalien kierto saadaan ohjattua hiilineutraaliuden saavuttamisen kannalta arvokkaimpaan käyttöön.

Projektin tuloksien avulla varmistetaan, että Espoo ja Uusimaa ovat edelläkävijöitä YK:n Agenda 2030 ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen ja hiilineutraalisuuden saavuttamisessa sekä talouden elpymisessä.

Aikataulu

1.3.2021 – 30.3.2023

Yhteystiedot: