Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin RAKKE

RAKKE-projektilla vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. Projektin tavoitteena on rakentaa vaikuttavia ekosysteemejä yhdessä 100 yrityksen ja kehittäjätoimijan kanssa sekä luoda pohjaa entistä vaikuttavammalle hanke- ja kehittämistoiminnalle.

Projektissa tunnistetaan ja kootaan yhteen Espoon elvytystoimenpiteiden ratkaisupolku sekä laaditaan tarvittavia esiselvityksiä elvytyskokonaisuuden toteuttamiseksi. Verkostomaista toimintatapaa hyödyntäen kuhunkin kehittämiskokonaisuuteen rakennetaan alueen talouden kannalta merkittävä, uutta liiketoimintaa ja kasvua tuottava toiminnallinen ekosysteemi. Kaupunki tuo ekosysteemityöhön pysyvyyttä ja varmistaa työn kohdentumisen alueen talouden ja kehityksen kannalta merkittävimpiin kehittämishaasteisiin. Projekti luo pohjaa varsinaisten elvytystoimenpiteiden nopealle ja laajamittaiselle käynnistämiselle.

Toimenpiteet

Energiateemassa etsitään ratkaisuja uusien toimintamallien luomiseen uusiutuvan energian, energiakansalaisuuden ja energiayhteisöjen edistämiseksi niin tiiviillä kaupunkialueella kuin kylämäisissä keskustoissa. Liikenteen osalta keskitytään vihreän siirtymän luomiseen fossiilisista käyttövoimista vaihtoehtoisiin käyttövoimiin vauhdittamalla liikenteen sähköistymistä ja rakentamalla biokaasun ekosysteemi. Älykaupunkikokonaisuudessa kootaan ekosysteemiä, jonka ensimmäisiä kehitysalueita tulee olemaan Kera, Otaniemi-Keilaniemi ja Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava-alue. Kiertotalouden osalta vahvistetaan ja edistetään merkittävien alueellisten materiaalivirtojen keräystä ja käsittelyä kiertotalouden mukaisesti, jotta materiaalien kierto saadaan ohjattua hiilineutraaliuden saavuttamisen kannalta arvokkaimpaan käyttöön.

Projektin tuloksien avulla varmistetaan, että Espoo ja Uusimaa ovat edelläkävijöitä YK:n Agenda 2030 ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteen ja hiilineutraalisuuden saavuttamisessa sekä talouden elpymisessä.

Aikataulu

1.3.2021 – 30.3.2023

Projektin tuotoksia ja ajankohtaisia artikkeleita:

Espoolaiset yritykset vaikuttavat maailmaan laaja-alaisen positiivisesti, kertoo Uprightin kanssa yhteistyössä toteutettu analyysi (sis. vaikuttavuusanalyysin loppuraportin)

”Nyt on päästävä yhdessä maaliin” – kaupunginjohtaja kutsuu espoolaisia ilmastoyhteistyöhön

Kumppanien kanssa kestävää kasvua -seminaarit kokosivat yhteen yli 120 osallistujaa 70 organisaatiosta

Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaarisarja 17.2,. 28.2., 2.3., ja 3.3.

Tule mukaan kehittämään kestävää Espoota

Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi oman toiminnan suunnittelua

Tapiolan Hongan vinkit järjestöille: Näin otat kestävän kehityksen osaksi omaa toimintaa

Kera Talks! tulee taas, ilmoittaudu mukaan. Kestävän kaupunkikehittämisen huipputapahtuma Espoossa 2.11.2022.

Kera Talks! - Haussa 100 kumppania edistämään hiilineutraaliutta

 

Otaniemessä rakennetaan kestävää energiayhteisöä(ulkoinen linkki) (osa HS Energialiitettä 10/2022(ulkoinen linkki))

Energiamurros tuo mahdollisuuksia asukkaiden rooliin ja energiayhteisöiden muodostumiseen

Aurinkoyhteisö leikkaa myös taloyhtiön asukkaiden omaa sähkölaskua

 

Espoossa on mahdollista kasvattaa biokaasun tuotantoa yhteistyössä maatalouden kanssa (sis. webinaaritallenteet ja loppuraportin)

Kannattaisiko Espoossa lisätä liikennebiokaasun tuotantoa pienen mittaluokan biokaasulaitoksella

Espoo laittaa eloperäiset jätteet kiertämään(ulkoinen linkki)

Minäkin ajan kaasuautolla

Raskas kalusto liikkuu puhtaimmin kotimaisella biokaasulla

Biokaasulla potentiaalia erityisesti raskaan liikenteen käyttövoimana

Biokaasun tulevaisuus -webinaarissa 22.4. pureuduttiin liikenteen teemaan 

Elinkaarilaskelma dieselkuorma-auton korvaamiseksi biokaasulla - Voitaisiinko diesel korvata biokaasulla kaupungin kuorma-autoissa?

 

Yhteystiedot: