Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaarit 17.2., 28.2., 2.3. ja 3.3.2023

16.12.2022 12.10Päivitetty: 24.1.2023 8.09
17. Yhteistyö ja kumppanuus. Ihmisiä kokouksessa.

Miten rakentamisen materiaalien kiertotalouden, uusiutuvan energian, sähköautojen latauspalveluiden ja muovin kierron yritysekosysteemit edistävät Espoon kestävää kasvua? Tervetuloa aamiaisseminaareihin kuulemaan vaikuttavuusanalyysin tulokset ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa!

Toteutamme neljän yritysekosysteemin vaikuttavuuden arvioinnin yhteistyössä Upright Oy:n kanssa. Tuloksena syntyy ekosysteemien nettovaikutusraportit, jotka kuvaavat ekosysteemeissä olevan liiketoiminnan kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ympäröivään maailmaan. Vaikuttavuuden arvioinnin lisäksi esittelemme teemakohtaisissa Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaareissa Espoon kestävän kasvun ekosysteemityötä ja esimerkkejä Espoon hiilikädenjälkeä lisäävistä ratkaisuista.

Kumppanien kanssa kestävää kasvua -aamiaisseminaarit

17.02.2023 klo 8.30 - 11.00 Kestävät kaupunginosat ja rakentamisen kiertotalous

28.02.2023 klo 8.30 - 11.00 Uusiutuvan energian ratkaisut

02.03.2023 klo 8.30 - 11.00 Vähäpäästöinen liikenne ja sähköautojen latausinfra ja -palvelut

03.03.2023 klo 8.30 - 11.00 Materiaalien kiertotalous ja muovin kierto

Paikka: Otaniemi (ilmoittautuessa tarkemmat tiedot)                                              

Ohjelma:

8.30 Aamiainen

9 - 11 Ohjelma

  • Tervetuloa ja johdatus päivän teemaan / Espoon kaupunki
  • Vaikuttavuuden arvioinnin tulokset/ Erika Noponen, Head of Customer Success, Upright Oy
  • Kumppaneiden kanssa kestävää kasvua / Tommi Lampikoski, liiketoimintapäällikkö, Gaia Consulting Oy
  • Yritys-case
  • Keskustelua ja verkostoitumista

 

Yrityspuheenvuoroissa tuodaan esiin kestävän kasvun ja kumppaniyhteistyön liiketoimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä:

17.2. Remeo / Leena-Kaisa Piekkari, liiketoimintapäällikkö, kiertotalous

28.2. Nolla_E / Tuomas Ojanperä, tekninen asiantuntija

2.3. Lähitaksi / Sami Ojamo, toimitusjohtaja

3.3. vahvistuu lähiaikona

 

Seminaarin rakenne on jokaisessa tilaisuudessa sama, sisällössä keskitytään päivän teemaan.

 

Ilmoittaudu mukaan:

Ilmoittautuminen ensimmäiseen tilaisuuteen 10.2. mennessä, seuraaviin 20.2. mennessä.

Tervetuloa kuulemaan tuloksia, verkostoitumaan muiden alan toimijoiden kanssa ja keskustelemaan ratkaisuista, joilla saavutamme hiilineutraaliuden Espoossa vuoteen 2030 mennessä ja edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

 

Uprightin nettovaikutusanalyysi

Uprightin analyysi perustuu yrityksen liiketoimintaan eli tuote- ja palvelutarjoomaan, eikä se vaadi yritykseltä toimia tai dataa. Kaikki analyysi tehdään julkiseen tietoon pohjautuen. Suurimman työn tekee Uprightin kehittämä nettovaikutuslaskentamalli, joka hyödyntää koneoppimisen työkaluja ja avointa tiedettä yritysten vaikuttavuuden hahmottamiseksi. Nettovaikutusanalyyseihin voi tutustua tarkemmin Uprightin nettisivuilla(ulkoinen linkki) ja alustalla(ulkoinen linkki). Jokaiselle yritykselle tuotetaan nettovaikutusprofiili, joka asettaa yrityksen arvonluonnin yhteen vertailukelpoiseen kuvaajaan. Yrityskohtaista dataa ei Espoon vaikuttavuuden arvioinnissa julkaista, mutta yhteenveto ja tulokset esitellään seminaarissa.

 

Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin

Tilaisuus on osa Ratkaisupolku kestävän kasvun ekosysteemeihin (RAKKE) -hanketta, joka on rahoitettu Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tuki (UKKE) -rahoituksesta. RAKKE-projektilla vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, innovaatioita ja yritystoimintaa vähähiilisen liikenteen, energian, kiertotalouden sekä puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisuiden kehittämiskokonaisuuksissa. Projektin tavoitteena on rakentaa vaikuttavia ekosysteemejä yhdessä 100 yrityksen ja kehittäjätoimijan kanssa sekä luoda pohjaa entistä vaikuttavammalle hanke- ja kehittämistoiminnalle.

 

  • Kestävä kehitys
  • Yrittäjyys