Esbo generalplan

Med generalplanen prognostiserar vi framtiden och överenskommer om riktningen för Esbos tillväxt. Generalplanen blickar mot 2060. På den här webbplatsen kan du läsa mer om generalplanens bakgrunder, beredning och deltagande. Esbo växer och förändras. För att vår stad och dess olika områden ska kunna växa hållbart, måste vi titta på staden som en helhet.

Generalplanen utarbetas på basis av information som samlats in från invånarna

En omfattande kartenkät, omsorgsfullt dokumenterade framtidssamtal, en enkel snabbenkät, post-it-lappar, barnteckningar. Alla dessa uppgifter som samlats in från invånarna används som hjälp när man utarbetar en ny generalplan för Esbo för år 2060.

Kontaktpersoner

Torsti Hokkanen

stadsplaneringsdirektör +358 50 4132163Tekniikantie 15, Otaniemi

Essi Leino

generalplanechef+358 46 8771911Teknikvägen 15, Otnäs