Esbo generalplan

Med generalplanen prognostiserar vi framtiden och överenskommer om riktningen för Esbos tillväxt. Generalplanen blickar mot 2060. På den här webbplatsen kan du läsa mer om generalplanens bakgrunder, beredning och deltagande. Esbo växer och förändras. För att vår stad och dess olika områden ska kunna växa hållbart, måste vi titta på staden som en helhet.

Kontaktpersoner

Torsti Hokkanen

stadsplaneringsdirektör 050 413 2163Tekniikantie 15, Otaniemi

Essi Leino

generalplanechef046 877 1911Teknikvägen 15, Otnäs