Grundläggande utbildning

Varje barn och ungdom med läroplikt i Esbo har rätt att delta i grundläggande utbildning som staden ordnar. Utbildning ges i årskurserna 1-9. I grundskolan avlägger eleven sin läroplikt och får i och med avgångsbetyget behörighet till fortsatta studier.

Kontaktuppgifter och tjänster