Karakallion koulu

Karakallion koulu är en grundskola med undervisning i årskurserna 7-9 . Skolan är belägen i Karakallio och har ca 429 elever.

Kontaktuppgifter

Karakallion kouluÖrngränden 5,02620 Esbo

Postadress:PB 3121, 02070 ESBO STAD

kontaktpersoner

Vs. rehtori Miia Muurinen +358 40 186 2354 miia.muurinen@espoo.fi

Apulaisrehtori Susanna Koponen +358 40 639 3026 susanna.m.koponen@opetus.espoo.fi

Apulaisrehtori Anu Heinaro +358 40 636 9493 anu.heinaro@opetus.espoo.fi

Koulusihteeri Anna Sinisalo +358 40 636 9110 anna.sinisalo@espoo.fi

Länkar

Karakallion koulus webbsida

Anna palautetta(extern länk)

Se verksamhetsställets detaljer på Servicekartan(extern länk)