Karakallion koulu

Karakallion koulu on vuosiluokkien 7-9 yläkoulu Karakalliossa, Leppävaaran suuralueella. Yleisopetuksen lisäksi Karakallion koulussa tarjotaan myös musiikkipainotettua opetusta, pienryhmäopetusta erityistä tukea tarvitseville sekä JOPO-opetusta.

Meidän koulu

Koulumme sijaitsee keskellä Espoota Karakalliossa. Karakallion koulun vahvuus on hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen monipuolinen tukeminen. Karakallion koulussa on painotettua opetusta musiikissa 7.–9. luokilla. Aktiiviset musiikkiluokat ovat luoneet hienon konsertti-, musikaali- ja juhlatradition. Koulussamme toimii myös pienluokkia, joissa annetaan opetusta erityistä tukea tarvitseville. Lisäksi koulussa järjestetään joustavaa perusopetusta (JOPO).

Karakallion koulun koulupiiriin kuuluvat niin perinteinen Karakallio, uudistuva Rastaala sekä pohjoisempana sijaitsevat Lähderanta ja Jupperi. Lähistöllä on Karamalmenin pienteollisuusalue, Nokian toimistotaloja, vanhaa omakotiasutusta sekä uusi ja tiivis asutusalue. Koulun vieressä on metsäalue ja iso urheilukenttä. Koulussa on oppilaita noin 460 ja opettajia noin 45.

Kuva: Taru Turpeinen

Karakallion koulu

Kuva: Hanna Häkkä