Grundläggande utbildning på svenska ordnas i 10 skolor och på finska i 73 skolor i Esbo.

Varje barn och ungdom med läroplikt i Esbo har rätt att delta i grundläggande utbildning som staden ordnar. Utbildning ges i årskurserna 1-9. I grundskolan avlägger eleven sin läroplikt och får i och med avgångsbetyget behörighet till fortsatta studier. Här nedan för finns en lista över de svenskspråkiga grundskolorna.

Esbos svenskspråkiga grundskolor

Genom att klicka på skolornas namn når du respektive skolas egen skolsida med information om just den skolan och skolans kontaktuppgifter.

Skolor med undervisning i åk 1–6:

Alberga skola
Finno skola (dessutom smågruppsundervisning i åk 1–9)
Karamalmens skola
Kungsgårdsskolan
Rödskogs skola (åk 1–4)
Smedsby skola
Vindängens skola

Sammanhållna grundskolor, åk 1–9

Lagstads skola (åk 1–9)
Mattlidens skola (åk 1–9)
Storängens skola (åk 1–6)
Storängens skola (åk 7–9)  

Finskspråkiga skolor

En lista på finskspråkiga skolor finns på den finskspråkiga grundläggande utbildningens sidor.  

Bild: Anton Reenpää