Perusopetus

Jokaisella espoolaisella oppivelvollisuusiässä olevalla lapsella ja nuorella on oikeus osallistua kaupungin järjestämään maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuuden suoritettuaan oppilas saa päättötodistuksen, joka antaa kelpoisuuden jatko-opintoihin. Opetus ja sen kehittäminen perustuu viimeisimpään tutkimustietoon siitä, kuinka mielemme ja kehomme oppivat parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteystiedot ja palvelut