Olarin koulu

Olarin koulu aloitti yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017. Koulussa opiskelee yhteensä noin 670 oppilasta. Opinmäen kiinteistössä opiskelee n. 190 alakoululaista luokilla 1-3. Yläkoulussa Olarinniityntien toimispiteessä opiskelee noin 480 oppilasta. Olarin koulussa tärkeää on elämän perustaitojen ja -tietojen oppiminen, oppimisen taidot, erilaisuuden huomioiminen ja hyödyntäminen voimavarana, sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen taitoja tarvitaan aina, myös tulevaisuudessa. Oppimisen taidoissa keskeisiä ovat kriittisen ajattelun ja soveltamisen, sekä uuden rakentamisen taito. Myös hyvät digitaidot ovat osa työelämätaitojen perustaa. Siksi oppimisen yhteydessä harjoitellaan käytännöllisiä ja hyödyllisiä digitaitoja. Olarin koulussa tuetaan oppilaan omaa aktiivisuutta ja halua oppia. Kannustamme oppilaita pitkäjänteisyyteen, sinnikkyyteen ja avoimuuteen. Olarin koulussa pidetään tärkeänä sitä, että jokainen tekee oman parhaansa, auttaa toisia ja on ystävällinen. Lisäksi korostamme hyvää vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Haluamme, että jokainen kunnioittaa kouluyhteisön jäseniä sellaisina kuin he ovat. Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Yläkoulun luokilla 7-9 tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Koulussa tarjotaan lisäksi valmistavaa opetusta luokilla 1-6. Katuosoite Luokat 1-3: Lillhemtintie 1 02250 Espoo Luokat 4-9: Olarinniityntie 4 02210 Espoo Postiosoite Luokat 1-3: PL 3345, 02070 Espoo Luokat 4-9: PL 3323, 02070 Espoo

Yhteystiedot

Olarin kouluOlarinniityntie 4,02210 Espoo+358 43 826 9347

Postiosoite:PL 3323, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Marko Lipponen +358 43 827 2832 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Koulusihteeri Opinmäki (luokat 1-3) +358 40 639 3678

Koulusihteeri Olarinniityntie (luokat 4-9) +358 43 826 9347

Linkit

Olarin koulun kotisivu

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)