Olarin koulun johtokunnan pöytäkirja 31.1.2022

  • Opetus
2.2.2022 13.36Päivitetty: 2.2.2022 14.28

Olarin koulun johtokunta

Aika    31.1.2022
Paikka    Olarin koulu, Olarinniityntie 4
Osallistujat    
Sari Lounasmeri
Susanna Rajamäki
Jarmo Palola
Ville Sammalkorpi
Kirsi Vanhamaa (poissa)
Kyösti Blinnikka
Emilia Raiko
Jenni Kuosa (etänä)
Marko Lipponen, kokouksen sihteeri.

1 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Päätös
Kokous avattiin 17.38. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 §     Pöytäkirjan tarkastajan valinta
Päätösehdotus
Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan aakkosissa seuraava. Edellisessä kokouksessa pöytäkirjan tarkastajana toimi Kyösti Blinnikka.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Jarmo Palola

3 §    Varsinaiset asiat
Selostus
Vuoden 2021 toimintakertomuksen hyväksyminen. Toimintakertomus liitteenä.
Päätösehdotus
Hyväksytään toimintakertomus.
Päätös
Hyväksyttiin toimintakertomus.

4 §    Varsinaiset asiat
Selostus
Lisäykset lukuvuosisuunnitelmaan. Koulun ulkopuolisiin retkiin on tullut lisäys. 9d-luokan leirikoulu toukokuussa Tukholmaan. Liite kevään koulun ulkop. toiminnasta.
Päätösehdotus
Hyväksytään 9d:n leirikoulu osaksi lukuvuosisuunnitelmaa.
Päätös
Hyväksyttiin 9d:n luokkaretki lukuvuosisuunnitelmaan.

5 §    Muut asiat
Tarvittaessa lyhyt keskustelu muista asioista. Huom! Johtokunnan jäsenten tulee palauttaa perustietolomake. Kaikki eivät ole palauttaneet.
Keskusteltiin epidemiatilanteesta.

6 §    Seuraava kokous
Toukokuussa. Lukuvuosisuunnitelman arviointi. 
Sovittiin seuraava kokous 16.5.22 klo 17.30

7 §     Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26. 

puheenjohtaja        esittelijä ja sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi.
__.__.2021

pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänä olo
Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.2.2022.

Matinkylä