Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9. Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun. Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä. Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia. Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan. Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

Yhteystiedot

Kilonpuiston kouluKilonpuisto 5,02610 Espoo+358 43 827 1976etunimi.sukunimi@espoo.fi

Postiosoite:PL 3129, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Annukka Leutonen +358 40 639 4178 annukka.leutonen@espoo.fi

Virka-apulaisrehtori Kati Sippola +358 40 636 8033 kati.sippola@espoo.fi

Koulusihteeri Johanna Leino +358 43 827 1976 johanna.t.leino@espoo.fi

Koulusihteeri Sampsa Tiikkainen sampsa.tiikkainen@espoo.fi

Autisminkirjon oppilaiden aamu- ja iltapäivähoito Hanna Tanskanen +358 50 406 1279 hanna.tanskanen@espoo.fi

Linkit

Kilonpuiston koulun kotisivu

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)