Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta esiopetuksesta 9. luokalle.

Meidän koulu

Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun. Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti) luokat 1–9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä. Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan. Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

 

Ti 17.5.2022  klo 9:00 - 10:30

KILONPUISTON KOULUN TULEVIEN EKALUOKKALAISTEN TUTUSTUMISAAMU

Kilonpuiston koulun tulevat 1. luokkalaiset ja huoltajat tervetuloa tutustumaan uuteen kouluusi!

Uudet koululaiset tapaavat uuden opettajansa sekä tulevia luokkatovereitaan.
Samaan aikaan vanhemmille pidetään salissa vanhempainaamu, jossa kerrotaan koulun alkuun liittyvistä asioista.

 

Ti 31.5.2022  klo 8:30 - 10:00   

KILONPUISTON KOULUN TULEVIEN 7. LUOKKALAISTEN TUTUSTUMISAAMU

Kilonpuiston koulun tulevat 7. luokkalaiset ja huoltajat tervetuloa tutustumaan tulevaan yläkouluusi!

8:30 - 9:00 oppilaat ja huoltajat kokoontuvat auditorioon, jossa rehtori esittelee koulua ja kertoo oppilaiden tulevat luokat ja luokanvalvojat

9:00 - 9:30  luokanvalvojat siirtyvät oppilaidensa kanssa kotiluokkiin esittäytymään. Luokanvalvojat kertovat omista käytänteistään luokanvalojana.

9:30 - 10:00 tukioppilaat ja opot kierrättävät oppilaita koulussa pienissä ryhmissä, huoltajat voivat halutessaan ostaa kahvia ja pullaan lämpiön kahviosta.

Rehtori ja oppilashuollon jäsenet paikalla kahviossa.

 

Hakeminen kaksikieliseen opetukseen luokille 2-6 ja 8-9  (lukuvuosi 22-23)

Hakuaika:   10.2. - 15.6.2022

Valintakoe:   5.8. 2022

Lisää tietoa Ajankohtaista-välilehdellä.

 

Kuva: Taru Turpeinen

Leppävaara