Espoossa on tarjolla monipuolista painotettua opetusta. Kaikki espoolaiset oppilaat voivat hakea painotettuun opetukseen.

Tältä sivulta voit tutustua Espoon painotetun opetuksen tarjontaan. Painotettuun opetukseen haetaan Wilmassa ilmoittautumislomakkeella tai tarvittaessa paperisella lomakkeella. Kun oppilas valitaan painotettuun opetukseen, hän siirtyy painotusta tarjoavan koulun oppilaaksi. Opiskelu tapahtuu kokonaan kyseisessä koulussa. Painotettuun opetukseen valittu oppilas ei ole oikeutettu koulumatkaetuuteen eikä hänen mahdollisella nuoremmalla sisaruksellaan ole oikeutta päästä sisarusperusteella samaan kouluun.

Painotettu opetus 1. luokalta alkaen

Espoossa on mahdollista hakea 1. luokalta alkaen montessoriopetukseen sekä vieraskieliseen opetukseen englanninkielisessä opetuksessa, kaksikielisessä opetuksessa (suomi-englanti) ja ruotsin kielikylpyopetuksessa. 

Painotettu opetus 3. ja 7. luokalta alkaen

Espoossa on tarjolla 7. luokalta alkaen matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua, musiikkipainotettua, tanssipainotettua, liikuntapainotettua, informaatioteknologiapainotettua, kuvataidepainotettua sekä ilmaisutaitopainotettua opetusta. Oppilas voi myös hakea URHEA-yläkouluun.

Matemaattis-luonnontieteellisesti painotettua ja musiikkipainotettua opetusta on tarjolla 3. luokalta alkaen. 

Tarkemmat tiedot painotuksista ja hakuohjeet löydät painotuksien omilta sivuilta. 

Lisätietoa hakemisesta

Sara Raitala

Koordinaattori+358 40 5070817

Vuosiluokille 1-6 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta

Katri Pietarinen

Assistentti+358 40 5056107

Vuosiluokille 7-9 hakemiseen, oppilaaksiottoon  ja oppilashallintoon liittyvä neuvonta