Nöykkiönlaakson koulu

Koulumme on noin 400 oppilaan ja 25 opettajan alakoulu Nöykkiössä, Espoonlahden alueella. Koulussamme on opetusryhmiä esiopetuksesta kuudensiin luokkiin. Keskeisenä lähtökohtana koulussamme on vahvojen perustietojen ja -taitojen rakentaminen turvallisessa ja viihtyisässä kasvu- ja oppimisympäristössä sekä oppilaan myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja tukeminen. Nämä lähtökohdat luovat perustan oppilaan elinikäiselle oppimiselle. Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Nöykkiön päiväkoti.

Yhteystiedot

Nöykkiönlaakson kouluOxfotintie 6,02330 Espoo+358 43 825 5539etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kotisivut:Nöykkiönlaakson koulu(ulkoinen linkki)

Postiosoite:PL 3407, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Heidi Mäki +358 50 341 0831 heidi.maki@espoo.fi

Koulusihteeri Pia Karhunen +358 43 825 5539 pia.karhunen@espoo.fi

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)