Nöykkiönlaakson koulu

Koulumme on noin 360 oppilaan ja 25 opettajan alakoulu Nöykkiössä, Espoonlahden alueella.

Meidän koulu

Koulussamme on opetusryhmiä esiopetuksesta kuudensiin luokkiin. Keskeisenä lähtökohtana koulussamme on vahvojen perustietojen ja -taitojen rakentaminen turvallisessa ja viihtyisässä kasvu- ja oppimisympäristössä sekä oppilaan myönteisen minäkuvan vahvistaminen ja tukeminen. Nämä lähtökohdat luovat perustan oppilaan elinikäiselle oppimiselle. A2-kielenä koulussamme voi opiskella saksaa.

Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Nöykkiön päiväkoti.

Kuva: Tommi Ohtonen