Kirkkojärven koulu

Koulumme toimii vuonna 2010 valmistuneessa, palkitussa rakennuksessa. Koulurakennus on suunniteltu niin, että eri-ikäiset oppilaat jakautuvat omille alueilleen niin oppituntien aikana kuin välitunneillakin. Maahanmuuttajien valmistavaa opetusta on kahdessa ryhmässä, joista toinen on luokille 3-6 ja toinen luokille 7-9. Koulussa toimii myös kaksi inklusiivista valmistavan opetuksen esiopetusluokkaa. Lisäksi koulussamme on yksi RMMO-luokaa (ryhmämuotoinen maahanmuuttajaopetus), joka on luokille 3-6. Saksaa voi ylimääräisenä A2-kielenä opiskella 4.-luokalta alkaen ja 8.-luokalta alkaen B2-kielenä. Yhtenäiskoulussamme on n. 730 oppilasta. Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Kirkkojärven päiväkoti.

Yhteystiedot

Kirkkojärven kouluKotikyläntie 6,02770 Espoo+358 9 8163 1302etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kotisivut:Kirkkojärven koulu(ulkoinen linkki)

Postiosoite:PL 3504, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Maria Stenbacka +358 50 518 4300 maria.stenbacka@espoo.fi

Virka-apulaisrehtori Saila Törmälä +358 50 539 8668 saila.tormala@espoo.fi

Rehtoreita avustava opettaja Petri Järvinen +358 43 826 8037 petri.jarvinen@espoo.fi

Koulusihteeri Anne-Mari Nyman +358 40 639 4873 anne-mari.nyman@espoo.fi

Koulusihteeri Netta Tarpila +358 43 826 9983 netta.tarpila@espoo.fi

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)