Martinkallion koulu

Martinkallion koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa oppilaalle turvallisen koulupolun ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan. Koulussa on n. 480 oppilasta. Koulussa opiskellaan A1-kielenä englantia 3. luokalta alkaen. Valinnaisena A2-kielenä voi valita ranskan tai ruotsin 4. luokalta alkaen ja jatkaa aloitetun espanjan kielen opiskelua 7. luokalla. B1-kielenä opiskellaan ruotsia 6. luokalta alkaen. Annamme kestävän kehityksen näkyä arkipäivän toiminnassa. Haluamme kehittää oppilaan tunnesuhdetta luontoon ja sen kautta halua suojella luontoa. Koulumme toiminta pohjaa elämää ja oppimista edistäviin arvoihin. Näitä ovat mm. elämän kunnioitus, rehellisyys, suvaitsevaisuus, kestävä kehitys, vastuuntuntoisuus ja tavoitteellisuus. Opetuksella rakennamme pohjaa elinikäiselle oppimiselle edistämällä oppilaan suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Oppilasta ohjataan hyviin käytöstapoihin sekä huomioimaan se, miten hänen toimintansa vaikuttaa häneen itseensä ja ympäristöönsä. Pidämme tärkeinä yhteistyötaitoja, yhteisöllisyyttä ja yhteisöön sitoutumista sekä itsetunnon ja itsetuntemuksen kehittymistä. Pyrimme antamaan kouluyhteisön jäsenille vaikuttamismahdollisuuksia heitä itseään koskeviin asioihin. Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Eestinmetsän päiväkoti

Yhteystiedot

Martinkallion kouluMartinkallio 2,02300 Espoo+358 9 8164 6614

Postiosoite:PL 3428, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Simo Juntunen +358 50 405 2755 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Kanslia Helena Mäkelä-Yrjölä +358 40 198 5113 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Oppilaanohjaaja Tiina Hyttinen +358 43 825 9199 etunimi2.sukunimi@espoo.fi

Linkit

Martinkallion koulun kotisivu

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)