Kalajärven koulu

Kalajärven koulu on Pohjois-Espoossa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1-9. Opetusta järjestetään myös pienryhmissä, joissa annetaan erityisopetusta. Oppilasmäärä koulussa on noin 415. Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Kalajärven päiväkoti. Kalajärven koulussa on ensimmäisenä vieraana kielenä A1-englanti. Valinnaisina kielinä voi neljänneltä luokalta alkaen opiskella A2-ruotsia tai -saksaa sekä kahdeksannelta luokalta alkaen B2-ranskaa tai -saksaa. Kalajärven koulu kannustaa oppilasta tietojen ja taitojen hankintaan ja antaa hänelle mahdollisuuden kehittyä vastuuntuntoiseksi, elämäänsä hallitsevaksi, hyvän itsetunnon omaavaksi yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulu kehittää oppilaan valmiuksia opiskelua, työtä ja elämää varten. Koulussamme kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden hyvinvointiin ja osallistamiseen.

Yhteystiedot

Kalajärven kouluHiirisuontie 1,02970 Espoo+358 40 639 3345etunimi.sukunimi@espoo.fi

Postiosoite:PL 3530, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Maria Similä +358 40 553 7827 maria.simila@espoo.fi

Koulusihteeri Helena Lankinen +358 40 639 3345 helena.lankinen@espoo.fi

Linkit

Kalajärven koulun kotisivu

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)