Kalajärven koulu

Kalajärven koulu on Pohjois-Espoossa sijaitseva vuosiluokkien 1-9 yhtenäinen peruskoulu. Koulussa opiskelee noin 415 oppilasta.

Meidän koulu

Kalajärven koulu on Pohjois-Espoossa sijaitseva yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa yleisopetusta luokilla 1-9. Opetusta järjestetään myös pienryhmissä, joissa annetaan erityisopetusta. Oppilasmäärä koulussa on 386. Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä päivähoidosta vastaa Kalajärven päiväkoti.

Kalajärven koulussa on ensimmäisenä vieraana kielenä A1-englanti. Valinnaisina kielinä voi neljänneltä luokalta alkaen opiskella A2-ruotsia tai -saksaa sekä kahdeksannelta luokalta alkaen B2-ranskaa tai -saksaa.

Kalajärven koulu kannustaa oppilasta tietojen ja taitojen hankintaan ja antaa hänelle mahdollisuuden kehittyä vastuuntuntoiseksi, elämäänsä hallitsevaksi, hyvän itsetunnon omaavaksi yksilöksi ja yhteiskunnan jäseneksi. Koulu kehittää oppilaan valmiuksia opiskelua, työtä ja elämää varten. Koulussamme kiinnitetään erityistä huomiota oppilaiden hyvinvointiin ja osallistamiseen.

Kalajärven koulu toimii tällä hetkellä kahdessa eri toimipisteessä koulun rakennushankkeen vuoksi syyslukukauden 2023 loppuun saakka. Alakoulu toimii Kalajärvellä koulun C- ja D-rakennuksissa (Hiirisuontie 1) ja yläkoulu Järvenperän koulun viereisissä parakeissa (Auroranmäki 1). Uusi koulu valmistuu tammikuussa 2024.

Kuva: Taru Turpeinen