Viherlaakson koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa. Koulussa opiskelee yhteensä noin 760 oppilasta esiopetuksesta ysiluokalle. Syksyllä 2020 yläkoulun puolella aloitti myös 10- luokka, jossa on 26 oppilasta. Syksyllä 2018 Viherlaakson yläkoulu ja Viherkallion alakoulu yhdistyivät yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2018 alkaen. Vuosiluokat 1 - 6 opiskelevat Kievarinraitin tiloissa ja vuosiluokat 7 - 10 osoitteessa Lukionahde 1. Viherlaakson koulussa on kuvataidepainotteisuutta ollut vuodesta 1989 lähtien. Koulumme toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Koulu tarjoaa vahvan yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen, kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön. Koulu ohjaa ja kasvattaa kestävään elämäntapaan ja oppimisen iloon. Hyödynnämme monipuolisia oppimisympäristöjä ja verkostoja sekä korostamme kokonaisuuksien oppimista. Koulumme tukee oppilaan kasvua ja itsetunnon vahvistumista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Kannustamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestään, omasta koulunkäynnistään, oppimisestaan, toisista ja ympäristöstä. Kouluyhteisömme arvostaa rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja erilaisuuden hyväksymistä.

Yhteystiedot

Viherlaakson kouluLukionahde 1,02710 Espoo+358 9 8163 6061

Postiosoite:PL 3124, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Mikko Leppänen +358 50 572 3978 mikko.leppanen@espoo.fi

Virka-apulaisrehtori Annukka Lauho +358 46 877 3906 annukka.lauho@espoo.fi

Johtava opettaja (luokat 7 - 10) Pia Lod +358 43 825 6832 pia.lod@espoo.fi

Johtava opettaja (luokat 1 - 6) Paula Puranen +358 46 877 1223 paula.puranen@espoo.fi

Koulusihteeri (luokat 7 - 10) Mervi Ylisirniö +358 9 8163 6061 mervi.ylisirnio@espoo.fi

Koulusihteeri (luokat 1 - 6 Jaana Moisio +358 43 827 3272 jaana.moisio@espoo.fi

Opettajainhuone luokat 7 - 10 +358 9 8163 6068

Opettajainhuone luokat 1 - 6 +358 9 8163 2653

Linkit

Viherlaakson koulun kotisivu

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)