Hallintosääntö

Espoon kaupungin hallintosääntö tuli voimaan 1.6.2017. Siinä määrätään kaupungin organisaation perusrakenne, tehtävät ja johtamisjärjestelmät.

Hallintosäännön löydät kokonaisuudessaan liitteenä alla, tai valikosta muutamana osiona.

Ruotsinkieliset liitteet löytyvät ruotsinkieliseltä sivulta.