Viherlaakson koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa.

Meidän koulu

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu Espoon Viherlaaksossa. Koulussa opiskelee yhteensä noin 800 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Lisäksi alakoulun puolella on valmistavaa opetusta. Viherlaakson koulussa on kuvataidepainotteisuutta ollut vuodesta 1989 lähtien. Alakoulun puolella on myös vahva ilmaisupainoitteisuus. 

Vuosiluokat 1 - 6 ja valmistava opiskelevat Kievarinraitin tiloissa ja vuosiluokat 7 - 9 osoitteessa Lukionahde 1. Viherlaakson koulu on ollut vuodesta 2014 asti Microsoft Showcase School ja tätä ennen Microsoft Partnership School vuonna 2013.

Viherlaakson koulun toiminnassa korostuu yhteisöllisyys. Koulu tarjoaa vahvan yleissivistyksen sekä valmiudet jatko-opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen. Myönteinen oppimisilmapiiri kannustaa omien vahvuuksien kehittämiseen, kriittiseen ajatteluun, aktiiviseen osallistumiseen ja yhteistyöhön. Koulu ohjaa ja kasvattaa kestävään elämäntapaan ja oppimisen iloon. Hyödynnämme monipuolisia oppimisympäristöjä ja verkostoja sekä korostamme kokonaisuuksien oppimista. Koulumme tukee oppilaan kasvua ja itsetunnon vahvistumista sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Kannustamme oppilasta ottamaan vastuuta itsestään, omasta koulunkäynnistään, oppimisestaan, toisista ja ympäristöstä. Kouluyhteisömme arvostaa rehellisyyttä, hyvää käytöstä ja erilaisuuden hyväksymistä.