Saunalahden koulu

Saunalahden yhtenäinen peruskoulu aloitti toimintansa 1.8.2012. Koulu on kasvanut vähitellen, vuosiluokka kerrallaan. Nyt Saunalahden koulussa opiskelee noin 830 oppilasta vuosiluokilla esi - 9.lk. Koulussa on tilat myös nuorisotoimelle ja kirjastolle. Koulussamme opiskellaan tänä lukuvuonna A-kielinä englantia, espanjaa, ruotsia sekä saksaa, ja B-kielinä ruotsia. Ensi lukuvuonna (2021-2022) A-kieliä ovat englanti, espanja sekä saksa, ja B-kielinä ruotsi, espanja ja saksa. Saunalahden yhtenäiskoulu on kaikille avoin lähikoulu. Painotamme jokaisen vahvuuksia ja pyrimme ylläpitämään oppimisen iloa. Koulussamme lapsi ja nuori on kaiken toimintamme keskiössä. Saunalahden koulussa painotetaan myös kestävää kehitystä Vihreä Lippu -kouluna sekä taito- ja taideaineita osana erilaisia oppimisprosesseja. Nämä asiat on huomioitu erityisesti tilojen suunnittelussa. Koulussa toteutetaan tiimiopettajuutta sekä monimuotoista samanaikaisopettajuutta. Aikuisyhteisömme muodostaa yhdessä oppilaiden kanssa aktiivisesti toimivan ja jatkuvasti uutta oppivan asiantuntijayhteisön. Osaamisen monipuolinen jakaminen on yksi yhteisöllisyyden kehittämisen kulmakivistä. Koulussamme kaikille oppilaille laaditaan kehittelemämme henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jolla varmistetaan kunkin oppilaan mahdollisuudet yltää omaan parhaimpaansa. Esi- ja alkuopetuksessa toteutetaan vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Personoidun oppimisen merkittävimpänä yhteistyökumppanina toimivat lapsen huoltajat ja hyvänä lisänä myös erityisopettajat; kasvatuskumppanuuden hyvässä hengessä.

Yhteystiedot

Saunalahden kouluBrinkinmäentie 1,02330 Espoo+358 9 8164 3300

Postiosoite:PL 3424, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Yhteyshenkilöt

Rehtori Hanna Sarakorpi +358 9 8164 3300 hanna.sarakorpi@espoo.fi

Linkit

Saunalahden koulun kotisivu

Anna palautetta(ulkoinen linkki)

Katso toimipisteen tarkemmat tiedot Palvelukartasta(ulkoinen linkki)