Assistenttjänster och hjälpmedel

En elev med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd får gratis de tolknings- och assistenttjänster, övriga undervisnings- och elevomsorgstjänster samt särskilda hjälpmedel som behövs för skolgången. Särskilda hjälpmedel kan beviljas utgående från en ansökan som vårdnadshavaren och skolan gör tillsammans. Till ansökan bifogas en pedagogisk bedömning eller utredning. Expertutlåtande vid behov. Användningen av hjälpmedel beskrivs i planen för lärande eller i den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP).

Kontaktuppgifter och tjänster