Avustajapalvelut ja apuvälineet

Vammainen ja erityistä tukea tarvitseva oppilas saa maksutta koulunkäynnissä tarvittavat tulkitsemis- ja avustuspalvelut, muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut sekä erityiset apuvälineet. Erityisiä apuvälineitä voidaan myöntää hakemuksesta, jonka huoltaja ja koulu yhdessä tekevät. Hakemuksen liitteenä pedagoginen arvio tai pedagoginen selvitys. Asiantuntijalausunto tarvittaessa. Apuvälineiden käyttä kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJK:ssa.

Yhteystiedot ja palvelut