Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön

Muovin kierrätystavoitteisiin pääseminen edellyttää toimivia kierrätysmuovin markkinoita. Kaikki muovi kiertää – aluekokeiluilla käytäntöön -hankkeessa kehitetään muovin kierrättämisen tietotaitoa ja liiketoimintamalleja yhdessä lukuisten Uudenmaan ja Päijät-Hämeen muoviosaajien kanssa. Parempi muovin kierto tarkoittaa parempaa bisnestä, parempaa ympäristön hyvinvointia ja kestävämpää elämää.

Mistä on kyse?

Muovilla on keskeinen merkitys yhteiskunnassamme. Se on materiaalina halpa, kevyt, kestävä ja monikäyttöinen, ja sillä on hyvät suojausominaisuudet. Muovin huonoja ominaisuuksia – kuten sen valmistumisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä tai sen aiheuttamaa vaaraa sen päätyessä luontoon – voidaan tehokkaasti vähentää kiertotaloudella. Tässä hankkeessa keskitymme muoviammattilaisten tukemiseen, siis toimivien kierrätysliiketoimintamallien löytämiseen ja materiaalitietotaidon kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Uudenmaan ja Päijät-Hämeen kestävää talouskasvua ja yritystoimintaa edistämällä muovien kiertoa ja uusiomuovin markkinoita.

Hanke on osa Espoon vetämää Kaikki muovi kiertää -kokonaisuutta, joka taas jatkaa Smart & Clean -säätiön vuosina 2018–2021 aloittamaa työtä. Säätiön lopetettua toimintansa siirtyi Kaikki muovi kiertää -kokonaisuuden koordinaatiovastuu Espoon kaupungille. Espoon tavoitteena on olla vastuullinen edelläkävijä, saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet edelläkävijänä vuoteen 2025 mennessä – muovin kierron kehittäminen on merkittävää näiden kaikkien kannalta.

Toimenpiteet

Hankkeen toteuttajina toimii muovialan osaajia Uudenmaan ja Päijät-Hämeen alueelta, sillä näillä alueilla syntyy merkittäviä muovivirtoja. Alueella on isoja muovitoimijoita ja -teollisuutta sekä kehitys- ja tutkimusorganisaatioita. Mukana ovat Espoon kaupungin lisäksi VTT, HSY, Metropolia ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu, Salpakierto Oy, Muovipoli Oy ja Muoviyhdistys ry.

Toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin, joista kaksi ensimmäistä keskittyvät käytännön pilotointeihin, ja kolme jälkimmäistä tiedon lisäämiseen. Käytännön pilotointien tavoitteena on löytää parhaat ja vaikuttavimmat tavat valittujen muovien kiertoon. Syvennymme esimerkiksi rakennusmuovien käyttöön, testaamme muovia syöviä sienilajeja ja kokeilemme lisätä pantillisia muoviastioita. Laboratorioanalyysien ja selvitysten kautta taas lisätään tietoa eri muovijätejakeiden ja niistä valmistettujen tuotteiden ominaisuuksista sekä käsittely- ja käyttömahdollisuuksista. Selvitämme myös kaupungin hankintojen roolia uusiomuovimarkkinoiden tukijana ja laadimme muovin tulevaisuuskartan vuoteen 2050 asti. 

Aikataulu

1.10.2022–31.10.2024

Arkisto

Alle keräämme Kaikki muovi kiertää -kokonaisuudessa tuotettua tietoa.

Mia Johansson

Projektipäällikkö+358 40 5530439

Outi Hynynen

Projektikoordinaattori+358 40 8315947