Klubbverksamhet

Alla svenska grundskolor i Esbo ordnar i samband med skoldagen klubbverksamhet. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av skolans klubbverksamhet, i många skolor fungerar eleverna själva som klubbledare under uppsikt av en lärare.

Kontaktuppgifter och tjänster