Aktuellt under hösten i den finskspråkiga grundutbildningen

22.8.2023 7.27

Nya podcastavsnitt om stödet för uppväxten och lärandet har publicerats

I Kilo utvecklas en ny modell för arbetshälsan som kommer även att tas till andra skolor. Du kan lyssna på inlägg om exempelvis detta ämne i vår podcastserie Stödjande prat, där fokus ligger på stödet för uppväxten och lärandet.

I våras publicerades nya podcastavsnitt om följande teman:

  • Flerspråkiga elevers lärande och språkmedvetenhet
  • IKT, alltså informations- och kommunikationsteknik, som stöd för lärandet
  • KILO-modellen och lärarnas arbetshälsa
  • Undervisning utomhus

I podcasten diskuterar Taina EkJohannes Ruoho och Mirka Tuulisaari, som arbetar som utvecklingslärare för stödet för lärandet, ämnen som är på tapeten i skolvärlden med expertgäster från Esbo. Du kan lyssna på avsnitten på SoundCloud eller Spotify.

Du hittar avsnitten också i textform på vår webbplats (på finska):

Tukevaa puhetta -podcast: Monikielisen oppilaan oppiminen ja kielitietoisuus | Espoon kaupunki Podcasten Stödjande prat: Flerspråkiga elevers lärande och språkmedvetenhet | Esbo stad (på finska) 

Tukevaa puhetta -podcast: TVT oppimisen tukena | Espoon kaupunki Podcasten Stödjande prat: IKT som stöd för lärandet | Esbo stad (på finska)

Tukevaa puhetta -podcast: KILO-malli ja opettajien työhyvinvointi | Espoon kaupunki Podcasten Stödjande prat: KILO-modellen och lärarnas arbetshälsa | Esbo stad (på finska)

Tukevaa puhetta -podcast: Ulko-opetus | Espoon kaupunki Podcasten Stödjande prat: Undervisning utomhus | Esbo stad (på finska)

I serien har det publicerats avsnitt även om andra ämnen, bland annat inkludering och samarbete mellan lärare, Lintulaakson koulus modell för inkludering, kamratmedling i klassen och klassens verksamhetskultur samt om beaktandet av elever med neuropsykiatriska drag i skolan. Du hittar mer information om tidigare avsnitt i nyheten från förra hösten.

Huomaa hyvä! och Esbo stad fortsätter samarbetet under läsåret 2023–2024

Huomaa hyvä! och Esbo stad fortsätter samarbetet inom identifiering och utveckling av elevernas styrkor även under läsåret 2023–2024. Med hjälp av programmet Huomaa hyvä! stärks lärarens och familjens resurser, ges stöd till utvecklingen av elevens persona med hjälp av karaktärsstyrkor och förbättras samarbetet mellan hem och skola. Allt detta stärker det psykiska välbefinnandet.

Samtliga familjer med barn i åk 1–2 får en inbjudan till ett webbinarium inom ramen för programmet Huomaa hyvä! Webbinarier ordnas på tre språk. Tidsplanen och inbjudan skickas via Wilma.

Sektorn för fostran och lärande publicerar i augusti en kort animationsvideo som kan användas som hjälp i arbetet för att förebygga mobbning och ingripa i mobbning. Videon är avsedd för alla årskurser från förskoleundervisningen till gymnasiet. 

Bakom detta finns en lagändring som trädde i kraft 1.8.2022 och som kräver omedelbart ingripande av såväl de vuxna i skolan som skolkompisarna. Ingen ska mobba eller diskriminera. Mer information finns på UBS webbplats(extern länk)

I videon utnyttjas idéer om hur vi kan göra skolan trygg och till en bra plats för alla. Idéerna har samlats in bland elever och studerande i Esbo.

Hållbar utveckling och ekosocial bildning som en del av lärandet

Hållbar utveckling är en fast del av elevernas och de studerandes liv. Enligt specialplanerare Piritta Hokanen är det viktigt att uppmuntra eleverna att reflektera över hur den ekosociala bildningen kan stärkas ur perspektiven för jämlikhet och jämställdhet samt ett rättvist bemötande och en hållbar livsstil. 

Läs hur hållbar utveckling i den grundläggande utbildningen beskrivs i läsårsplanen och läs mer om ämnet.

Om ansvarsfullhet hittar du mer läsning på vår webbplats.

  • Grundskola
  • Fostran och lärande