Tunga frågor som det är lätt att lyssna på – Podcastserien Stödjande prat fördjupar sig i stödjande av undervisningen i skolor i Esbo

21.11.2022 12.04Uppdaterad: 23.11.2022 6.43
Bild på ett klassrum och namnet på poddserien "Tukevaa puhetta".

Vad innebär inklusion och hur genomförs den i skolorna? Hur beaktas elever i behov av stöd? Det här är frågor som man bland annat försöker hitta svar på i podcastserien Stödjande prat av lärare i Esbo, där diskussionen handlar om ämnen det pratas om i skolvärlden. Fastän avsnitten är riktade till lärare är de intressanta att lyssna på även för andra intresserade av ämnet och ger till exempel vårdnadshavare en annorlunda syn på skolvärlden. 

Lärarna Johannes Ruoho, Taina Ek och Mirka Tuulisaari arbetar som utvecklingslärare för stöd i undervisningen i Esbo. Som utvecklingslärare organiserar de utbildningar, ger kamratstöd och upprätthåller ett kommunikationsnätverk för lärare som är intresserade av ämnet. I nätverket delar man tips samt diskuterar och frågar om frågor som sysselsätter ens tankar.

Lärarens arbete handlar om att ständigt utveckla kompetensen och för att stödja det erbjuds fler olika utbildningar, webbinarier och workshoppar. Deltagande i tillställningarna sker vanligen i slutet av dagen efter lektionerna. Utvecklingslärarna saknade även ett lättare alternativ vid sidan om de tunga utbildningarna, och då föddes idén om att göra en podcast.

– Det är möjligt att lyssna på podcastavsnittet till exempel under resan till arbetet på morgonen eller när man rastar hunden. Om man jämför utbildningarna med luncher, så är podcasterna lätta mellanmål, beskriver Ruoho. Han arbetar som lärare för språk- och kulturgrupper i Soukan koulu. Angående skaparna av serien arbetar Ek som övergripande speciallärare i Ymmerstan koulu och Tulisaari som klasslärare i Lintulaakson koulu.

I podcastavsnitten behandlas aktuella ämnen och praktiska erfarenheter från skolorna

Trions idé fick genast understöd bland de övriga utvecklingslärarna. Även utvecklingslärarna måste lära sig nytt för att genomföra podcastserien.

– Det var flera skeden i anknytning till genomförandet, allt från planering och manuskript till själva inspelningen och editeringen av avsnitten. Allt det här var nytt för oss. Vi fick stöd av Esbo stads kommunikation för det praktiska genomförandet, berättar Ruoho.

Under hösten publiceras fyra avsnitt. Avsnitten handlar om aktuella teman som har väckt diskussion både bland lärare och i medier.

I avsnitten får man besök av experter som arbetar inom branschen i Esbo. Serien inleds med ett avsnitt som handlar om inklusion och samarbete mellan lärare. I avsnittet berättar Birgit Paju, rektor i Lintuvaaran koulu, om funktionssätt i skolan som konstaterats vara bra. Inklusion återkommer man till i fjärde avsnittet där klasslärare Pirjo Peltola och specialklasslärare Mirva Hunsa-Äijälä berättar om betydelsen av gemensamt lärarskap för att genomföra en lyckad inklusion i Lintulaakson koulu.

I serien får man även bekanta sig med metoder i klassen som grundar sig på en kamratmedlingsmodell som klasslärare Liisa Holopainen utvecklat. Speciallärare och neuropsykiatrisk coach Anni Koivu och skolverksamhetsterapeut Anne Laitinen berättar om hur nepsy-drag eller neuropsykiatriska utmaningar kan beaktas i undervisningen.

I det fjärde avsnittet av Tukevaa puhetta-serien diskuterar Johannes Ruoho och Mirka Tuulisaari med lärarna Pirjo Peltola och Mirva Hunsa-Äijälä om gemensamt lärarskap och inklusion i Lintulaakson koulu.

Innehåll för branschens yrkesfolk och andra med intresse för skolans vardag

Podcastserien är riktad till lärare, men man önskar att den även når andra som är intresserade av ämnet.

– Hoppas avsnitten öppnar upp nya sätt att tänka! På basis av dem kan man fundera hur temana framkommer i den egna skolans vardag och hur verksamheten och samarbetet kan utvecklas, understryker Ruoho.

Även vårdnadshavare kan få en annorlunda syn på skolvärlden med hjälp av podcastserien.

Det planeras en fortsättning av podcastserien, men inspelningen av nya avsnitt har inte påbörjats ännu.

– Det finns så många lysande experter i Esbo att det skulle vara fint att ännu få ens en del av dem att medverka i podcasten, avslutar Ruoho.

Första avsnittet i podcastserien Stödjande prat går att lyssna på Esbo stads Spotify-konto(extern länk) och SoundCloud-konto(extern länk). Resten av avsnitten publiceras under november och december.

  • Fostran och lärande
  • Grundskola