Ajankohtaista syksyllä suomenkielisessä perusopetuksessa

22.8.2023 6.59Päivitetty: 31.8.2023 6.35
tytöt syksyllä.

Uusia podcast-jaksoja kasvun ja oppimisen tuesta julkaistu

Kilossa kehitetään uutta työhyvinvoinnin mallia, jota viedään muihinkin kouluihin. Esimerkiksi tästä aiheesta voit kuunnella Tukevaa puhetta -podcast-sarjassamme, joka keskittyy kasvun ja oppimisen tukeen.

Keväällä julkaistiin uusia podcast-jaksoja, joiden teemoina ovat seuraavat:

  • Monikielisen oppilaan oppiminen ja kielitietoisuus
  • TVT eli tieto- ja viestintätekniikka oppimisen tukena
  • KILO-malli ja opettajien työhyvinvointi
  • Ulko-opetus

Podcasteissä oppimisen tuen kehittäjäopettajat Taina EkJohannes RuohoMirka Tuulisaari keskustelevat espoolaisten asiantuntijavieraiden kanssa koulumaailmaa puhututtavista aiheista. Voit kuunnella jaksot SoundCloudissa tai Spotifyssa.

Jaksoista löydät myös tekstivastineet sivuiltamme:

Tukevaa puhetta -podcast: Monikielisen oppilaan oppiminen ja kielitietoisuus | Espoon kaupunki

Tukevaa puhetta -podcast: TVT oppimisen tukena | Espoon kaupunki

Tukevaa puhetta -podcast: KILO-malli ja opettajien työhyvinvointi | Espoon kaupunki

Tukevaa puhetta -podcast: Ulko-opetus | Espoon kaupunki

Sarjassa on julkaistu jaksoja muistakin aiheista, mm. inkluusiosta ja opettajien välisestä yhteistyöstä, Lintulaakson koulun inkluusiomallista, luokkaversosta ja luokan toimintakulttuurista, sekä nepsy-piirteisten oppilaiden huomioimisesta koulussa. Lisätietoa aikaisemmista jaksoista löydät viime syksyn uutisesta. 

Huomaa hyvä! ja Espoon kaupunki jatkavat yhteistyötä lukuvuonna 2023-2024

Huomaa hyvä! ja Espoon kaupunki jatkavat yhteistyötä oppilaiden vahvuuksien tunnistamisen ja kehittämisen saralla myös lukuvuonna 2023–2024.

Huomaa hyvä! -ohjelman avulla vahvistetaan opettajan ja perheen voimavaroja, tuetaan lapsen ja aikuisten positiivista vuorovaikutusta, tuetaan oppilaan persoonan kasvua luonteenvahvuuksien avulla ja parannetaan kodin ja koulun yhteistyötä. Tämä kaikki vahvistaa mielen hyvinvointia.

Jokainen 1–2.-luokkalaisen perhe saa kutsun Huomaa hyvä! -webinaariin. Niitä järjestetään kolmella kielellä. Aikataulu ja kutsu lähetetään Wilman välityksellä.

Kasvun ja oppimisen toimiala julkaisee elokuussa kaikille luokka-asteille esiopetuksesta lukioon suunnatun lyhyen animaatiovideon avuksi kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen. Taustalla on lakimuutos, joka tuli voimaan jo 1.8.2022, ja edellyttää välitöntä puuttumista niin koulun aikuisilta kuin koulukavereiltakin. Kaikkien tulee käyttäytyä kiusaamatta ja syrjimättä. Lisätietoa Opetushallituksen sivuilta.(ulkoinen linkki)

Videossa on hyödynnetty Espoon oppilailta ja opiskelijoilta keräämiämme ideoita, miten koulusta saadaan kaikille turvallinen ja hyvä paikka. Lisätietoa kiusaamisen ja syrjinnän vastaisesta työstä. 

Kestävä kehitys ja ekososiaalinen sivistys osana oppimista

Kestävä kehitys on kiinteä osa oppilaiden ja opiskelijoiden elämää. Erityissuunnittelija Piritta Hokasen mukaan on tärkeää kannustaa oppilaita pohtimaan, miten ekososiaalista sivistystä voidaan vahvistaa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista. Lue miten lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan kestävää kehitystä perusopetuksessa: Kestävä kehitys on kiinteä osa oppilaiden ja opiskelijoiden elämää | Espoon kaupunki.

Vastuullisuudesta löydät lisää luettavaa sivuiltamme: Vastuullista edelläkävijyyttä lasten ja nuorten kanssa | Espoon kaupunki.

  • Perusopetus
  • Kasvatus ja opetus