Tjänstecyklar är snart vanligare än tjänstebilar

11.1.2023 12.41
Heikki Tiittanen (till vänster) och Tommi Ylönen, grundare av Esboföretaget GoByBike, trampar själva till arbetet i alla väder.

Lätta elfordon kommer i framtiden att göra stadstrafiken mer ekologisk och hälsosam förutspår GoByBike från Esbo, som leder marknaden för tjänstecyklar.

År 2021 fick finländarna tillgång till en ny skattefri naturaförmån som har visat sig vara enormt populär. I slutet av 2022 hade drygt 300 000 löntagare tillgång till en tjänstecykelförmån som arbetsgivaren erbjöd. Cirka 40 000 av dem använder redan en cykel som arbetsgivaren skaffat eller hyrt. ”I Finland finns cirka 75 000 tjänstebilar. År 2023 kommer antalet tjänstecyklar att gå förbi tjänstebilarna”, förutspår Heikki Tiittanen, operativ direktör för Esboföretaget GoByBike.

GoByBike, som grundades för två år sedan, har i snabb takt blivit Finlands största tjänsteleverantör av tjänstecyklar. Tillväxten har varit enorm – redan under det andra verksamhetsåret överstiger omsättningen 25 miljoner euro. ”För närvarande är vi kanske till och med det snabbast växande företaget i Esbo”, funderar Tiittanen.

Under coronaepidemin upplevde cyklingen en verklig renässans, som ledde till att cykelhandlarna länge var tvungna att säga ”tyvärr, vi har inte”.  Ändå har i synnerhet antalet elcyklar i Finland ökat mycket långsammare än i resten av Europa.

Trafiken orsakar en tredjedel av växthusgasutsläppen i Esbo. Arbetsresor är resor som upprepas i vardagen och därför har deras utsläpp stor betydelse. Enligt utvecklingsprogrammet ett hållbart Esbo kan arbetsplatserna främja hållbar trafik. I den här artikelserien berättar vi om vilka åtgärder arbetsgivare i Esbo har vidtagit för att minska utsläppen under arbetsresor.  Läs de andra artiklarna i serien → Gratis resor med personalbiljett även på fritidenMed tjänstecykel till kontoret, arbetsresor utnyttjas maximaltEtt kontorshus med full service minskar behovet av mobilitetStadscyklarna för metrostationen närmare arbetsplatsen och Pastorns arbetsresor rullar på en tjänstecykel.

I framtiden kommer vi att röra oss lätt med el

Elcyklar och -sparkcyklar samt andra lätta elfordon kommer att vara en viktig del av stadstrafikens brytningstid, förutspår Heikki Tiittanen. ”Trafikinfrastrukturen i Finland har under de senaste åren starkt byggts på bilar. Nu börjar alla vara överens om att det inte var helt rätt val”.

Nu håller elcykelboomen på att ta fart även i Finland, och utvecklingen kan vara startskottet för en stor förändring i stadstrafiken.

Tiittanen medger att vädret fyra månader om året är sådant att det krävs lite mod för att cykla till arbetet. Själv tog han sig själv till kontoret med elcykel också på intervjudagen, då Esbo täcktes av ett cirka 40 centimeter tjockt snölager.

Det snabbt växande företaget GoByBike sysselsätter idag många fler än bara cyklister. Över hälften av företagets 26 anställda cyklar regelbundet till kontoret – naturligtvis med en tjänstecykel som arbetsgivaren erbjuder. ”Det är fint att se att många av oss har börjat cykla efter att ha fått cykelförmånen.”

Drygt 30 procent av de stora företagen med över 500 anställda erbjuder redan sina anställda en cykelförmån. Enligt Tiitanen är aktiva cyklister de första på arbetsplatserna som tar vara på förmånen, men nästa våg handlar i huvudsak om elcyklar i städerna. ”Över 65 procent av de tjänstecyklar vi levererat i år har varit elcyklar”.

Även terrängcykling har fått ett nytt uppsving efter att elterrängcyklarna kom ut på marknaden. Elmotorn sänker tröskeln att börja med terrängcykling. ”Arbetsgivarna berättar att det har uppstått terrängcykelgäng på arbetsplatserna”.

Pigg på kontoret

Heikki Tiittanen, som driver affärsverksamheten, ser i hög grad vilken nytta arbetsgivaren får av att gynna utsläppsfria arbetsresor. Om arbetsresan sker i den friska luften istället för i bil är arbetstagarna mer energiska och piggare på kontoret. ”Det här syns säkert i form av effektivare arbete och mindre sjukfrånvaro”.

Hur kan man främja bilfria arbetsresor på arbetsplatserna? Arbetsplatsernas lokaler är den faktor som mest begränsar möjligheterna att cykla till arbetet, konstaterar Tiittanen. GoByBikes kontorshus i Otnäs är en verklig dröm för personer som cyklar till arbetet: en stor, säker cykelparkering inomhus, laddningsstationer för elcyklar, direkt passage till omklädnings- och duschutrymmen, torkrum för utrustning och egna skåp för byteskläder.

För många innebär arbetsresorna en vardagsrutin som är svår att ändra. Det lönar sig för arbetsgivarna att fundera på olika incitament och ordna gemensamma jippon för att byta ut bilen mot kollektivtrafik, cykling eller gång. ”När man en gång provar märker man hur skönt det är att avlägga den sista delen av arbetsresan i frisk luft.”

Tjänstecykeln möjliggör en förändring

Tjänstecykelförmånen har varit ett lyckat incitament för utsläppsfria arbetsresor och för att välja cykel i stället för bil för korta sträckor på fritiden. ”Det är möjligt att åstadkomma en förändring när arbetstagaren inte själv behöver lägga ut till exempel 3 000 euro för skaffa en elcykel”, funderar Tiittanen.

Tjänstecykelförmånen används i många europeiska länder, men den finländska tillämpningen är ganska generös. Den skattefria förmånen uppgår som mest till 1 200 euro per år. En löntagare med medelinkomst får en skatteförmån värd hundratals euro varje år om hen skaffar en ny cykel som tjänstecykel, som minskar bruttolönen med 100 euro i månaden. Många arbetsgivare använder också cykelförmånen som en rekryteringsfördel som erbjuds antingen helt eller delvis utöver lönen på arbetsgivarens bekostnad.

Små arbetsgivare redovisar ofta arbetstagarnas tjänstecyklar i företagets egen balansräkning medan större arbetsgivare lockas av den enkla leasingmodell som erbjuds av operatörer som GoByBike. Tjänsteleverantören sköter anskaffningen, finansieringen och administrationen av cykelförmånen med en månatlig serviceavgift för varje cykel. ”Med en liten satsning kan man erbjuda sina anställda en möjlighet till en stor förändring i de egna transportvalen”, konstaterar Tiittanen.

TEXT OCH BILD: Petja Partanen

Artikeln är en del av artikelnserien  Hållbar mobilitet på arbetsplatserna.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Företagande