Stadscyklarna för metrostationen närmare arbetsplatsen

13.12.2022 15.05
Orionvägens stadscykelstation.
Orionvägens stadscykelstation anskaffades i samarbete mellan företagen i området.Bild: Petja Partanen

När stadscyklarna dök upp i Esbos gatubild skaffade Orion tillsammans med de närliggande företagen en egen cykelstation till sin tomt.

Orions huvudkontor och läkemedelsfabrik i Björkmankans i Esbo sysselsätter 1 500 personer. På ett par minuter kan de trampa från arbetet till Idrottsparkens metrostation, på sju minuter till Hagalund – tack vare den stadscykelstation som finns på campus. ”En egen stadscykelstation gör det lättare att använda kollektivtrafiken”, berättar Noora Paronen, ansvarsdirektör vid Orion.  

Orion har hyrt stadscykelstationen tillsammans med sina grannföretag, partihandeln Valio Aimo och Oriola. Idén föddes när lokaltidningen skrev att även företag kan hyra egna cykelstationer som en del av HRT:s nätverk, som består av 450 cykelstationer i Helsingfors och Esbo. 

Trafiken orsakar en tredjedel av växthusgasutsläppen i Esbo. Arbetsresor är resor som upprepas i vardagen och därför har deras utsläpp stor betydelse. Enligt utvecklingsprogrammet ett hållbart Esbo kan arbetsplatserna främja hållbar trafik. I den här artikelserien berättar vi om vilka åtgärder arbetsgivare i Esbo har vidtagit för att minska utsläppen under arbetsresor.  Läs de andra artiklarna i serien →

Cykelunderhåll under arbetsdagen 

Orion uppmuntrar sina anställda att byta bilen mot en cykel också genom till exempel cykelservicejippon på våren. För personer som kommer till arbetet med cykel erbjuds morgongröt och man kan lämna sin cykel till en samarbetspartners mobila cykelservice som finns på plats. 
”Du kan själv boka en servicetid och cykla till arbetet på morgonen. På eftermiddagen får du en cykel som varit på service och vars bromsar och mekanik fungerar och det är tryggt att trampa tillbaka hem”, berättar Paronen.  

Cykling till arbetet ger inbesparingar för arbetsgivarna och hälsofördelar för cyklisterna: behovet av parkeringsplatser minskar och personalens förbättrade kondition förebygger också sjukfrånvaro och upprätthåller hälsan. Ansvarsdirektör Paronen föregår själv med gott exempel eftersom hon sommartid regelbundet cyklar den 23 kilometer långa vägen till arbetet, åker metro vintertid och inte så ofta kommer med bil. 
Många anställda vid Orion i Esbo tar metron till arbetet eftersom det är mindre än 10 minuters promenad till Idrottsparkens metrostation. De som har mest bråttom tar en stadscykel vid Orionvägen och lämnar den i ställningen utanför metrostationen.  
”Det är också lätt att ta med sig sin egen cykel i de nya metrovagnarna. Man kan till exempel ta metron till kontoret och cykla hem”. 

Kollektivtrafiken är inte ett fungerande alternativ för alla arbetstagare, men det går också att minska utsläppen från biltrafiken. Orions anställda har 130 tjänstebilar med mycket låga utsläpp. År 2021 var deras genomsnittliga CO2-utsläpp 107 g/km. Allt fler av bilarna drivs av elektricitet. Framför huvudkontoret finns nu tio laddningsstationer för arbetstagarnas egna elbilar, men i samband med att huvudkontoret renoveras kommer det 60 fler. Också i bolagets policy för tjänstebilar gynnas elbilar, som är dyrare än genomsnittet.  
”Ju mer utsläppssnål en bil är, desto högre är gränsen för att köpa den”, berättar Paronen. 

Orions dieseldrivna bilar och fabrikens arbetsmaskiner, truckar, traktorer, teleskoplastare, har redan i flera år tankat Neste MY förnybar diesel, vars koldioxidavtryck är cirka 90 procent mindre än för fossil diesel.  

Företag – en förändringskraft när det gäller arbetsresor 

Esbo stad och Orion har ett gemensamt mål. Båda strävar efter att den egna verksamheten ska vara klimatneutral före 2030. 

Trafiken orsakar en tredjedel av växthusgasutsläppen i Esbo. För att minska utsläppen från trafiken kommer det att krävas mycket arbete av staden under de kommande åren. 
”Företagen kan bidra genom att fungera som förändringskraft”, funderar Paronen. 
Vid Orion lyfter man flitigt fram utsläppssnåla alternativ vad gäller arbetsresor – från cykling till distansarbete.  
”Det handlar om viktiga val som var och en kan göra i sin egen arbetsvardag”. 

Till följd av den distansarbetsboom som coronaviruset tvingade oss till vaknade många upp och började fundera på om all mobilitet är nödvändig. Nu växlar man mellan när- och distansarbete och tiderna som går till arbetsresor har förkortats.  
”Visst har hybridarbetet kommit för att stanna. Nu funderar vi flexibelt på var man kan arbeta för bästa resultat. Det ökade antalet distansarbetsdagar är naturligtvis också en miljögärning”. 

TEXT OCH BILD: Petja Partanen

Artikeln är en del av artikelnserien  Hållbar mobilitet på arbetsplatserna.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Företagande