Utvecklingsprogrammet ett hållbart Esbo

Inom arbetet för hållbar utveckling utvecklar vi, prövar och tar i bruk lösningar för framtidens stad tillsammans med våra partner och stadens invånare. Vårt mål är en trygg, hälsosam och fungerande vardag i en klimatneutral stad.

Esbo stad har inom FN:s globala program för föregångsstäder inom hållbar utveckling förbundit sig till att nå FN:s mål för hållbar utveckling till år 2025. För att uppnå målet utvecklar staden tillsammans med företag och andra partner lösningar som fungerar som exempel på ett framtida klimatneutralt stadsliv.

Utveckling, försök och samarbete inom programmet Ett hållbart Esbo sker i huvudsak i externt finansierade projekt. Med hjälp av dem söker man lösningar som underlättar Esbobornas vardag, till exempel klimatsmart trafik, ren energi, cirkulär ekonomi och framtida utmaningar för en smart stad. Målet är att hitta lokala lösningar för att lösa globala utmaningar. 

Den pågående fullmäktigeperioden 2021–2025 är den tredje för programmet Ett hållbart Esbo. De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen är ett centralt hjälpmedel för att verkställa stadens strategi, Berättelsen om Esbo.

Fullmäktiges mål för programmet Ett hållbart Esbo 2021–2025.

Glimtar ur programmet Ett hållbart Esbo 2017–2021