Berättelsen om Esbo

Berättelsen om Esbo är Esbos strategi. Berättelsen om Esbo och de anknytande förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen och målen för fullmäktigeperioden uppdateras alltid i början av en ny fullmäktigeperiod. Den pågående fullmäktigeperioden är 2021–2025.

Esbos vision

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Esbo stads värderingar och verksamhetsprinciper

Esbo profilerar sig som en attraktiv föregångare

Esbo profilerar sig som Finlands tryggaste och livskraftigaste internationella föregångsstad inom bildning, kompetens, innovationer och företagsverksamhet. I Esbo är naturen nära alla. Vi sörjer för naturens mångfald och når klimatneutralitet 2030 i målmedvetet partnerskap med företag, högskolor och andra sammanslutningar samt kommuninvånare.

Förvaltningsövergripande utvecklingsprogram

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen utgör samarbetsplattformar där man tillsammans med olika partner genom försök och pilotprojekt utvecklar innovativa lösningar i enlighet med Berättelsen om Esbo. För att utföra arbetet verkningsfullt söker man extern finansiering hos nationella källor och EU-program.

Bilaga: Esbo – Europas hållbaraste stad