Projektet inom ett hållbart Esbo programmet

Utveckling samt försök och samarbete inom utvecklingsprogrammet ett hållbart Esbo görs i huvudsak inom ramen för externt finansierade projekt. Via projekten söks lösningar som underlättar Esbobornas vardag, till exempel i fråga om färdsätt med låga koldioxidutsläpp, ren energi, cirkulär ekonomi och den intelligenta stadens framtidsutmaningar. Målet är att hitta lokala lösningar som löser globala utmaningar.

Projekt och försök

Färdigställda projekt