Med tjänstecykel till kontoret, arbetsresor utnyttjas maximalt

13.12.2022 16.23
En elbil laddas vid ingång till Etteplans huvudkontor.
Vid ingången till Etteplans huvudkontor finns en cykelparkering, bredvid den laddningsstationer för elbilar.Bild: Petja Partanen

Coronapandemin lärde oss att arbeta på distans och minskade permanent arbetsresetrafiken och utlandsresorna vid teknologibolaget Etteplan.

Trafiken orsakar en tredjedel av växthusgasutsläppen i Esbo. Arbetsresor är resor som upprepas i vardagen och därför har deras utsläpp stor betydelse. Enligt utvecklingsprogrammet ett hållbart Esbo kan arbetsplatserna främja hållbar trafik. I den här artikelserien berättar vi om vilka åtgärder arbetsgivare i Esbo har vidtagit för att minska utsläppen under arbetsresor.  Läs de andra artiklarna i serien: Pastorns arbetsresor rullar på en tjänstecykel

Etteplan, som erbjuder planeringstjänster för industrin, programvaror och inbyggda system samt teknisk information, sysselsätter redan cirka 4 000 personer i åtta olika länder. Man skulle kunna tro att anställda vid ett börsnoterat ingenjörshus tillbringar en stor del av sin arbetsdag bakom ratten eller i ett flygplan på väg till globala kunder. 

Sanningen ser helt annorlunda ut, avslöjar bolagets marknadsförings- och kommunikationsdirektör Outi Torniainen.  
”Vi finns nära våra kunder. Enbart i Finland har vi 30 verksamhetsställen”, berättar Torniainen. 

En nätverksbaserad företagsstruktur minskar kraftigt behovet av att röra sig. Kunderna finns nära och de anställda kan arbeta vid vilket som helst av företagets tiotals kontor om de så önskar. Arbetsplatsen följer smidigt med om en Etteplan-medarbetare från Esbo råkar befinna sig i Kuopio.  
”Särskilt under coronatiden flyttade människor till landet eller sin gamla hembygd. En del har flyttat permanent till sitt sommarställe. Det här minskar stugtrafiken på veckosluten”, berättar Outi Torniainen.  

Pandemin förnyade mobiliteten 

Etteplans huvudkontor flyttade till Esbo precis då coronapandemins första våg började våren 2020. Den globala pandemin har varit en verklig konsult för smarta arbetsresor.  
”Oberoende om vi vill eller inte så hade den en stor inverkan på arbetsresorna”, konstaterar Torniainen. 
”Distansarbetet kom för att stanna, vilket också har varit något som folk har uppskattat. Distansarbetet ger stor flexibilitet då det gäller att samordna arbete, fritid och familjeliv”. 

Vid ett expertföretag som Etteplan är förändringarna vad gäller mobilitet radikala även efter att pandemin lättat.  
”Över hälften av personalen arbetar fortfarande på distans, cirka 20–30 procent arbetar regelbundet på kontoret”.   

Teamet kommer tillsammans med sin chef flexibelt överens om praxisen för distansarbete beroende på hur mycket närvaro som behövs. Många kommer till kontoret en dag i veckan, men arbetar i övrigt på distans. Vid Etteplan har man övat på distansarbete redan före coronapandemin eftersom många av teamen är internationella eller består av personer från de 30 kontoren i Finland.  

Det är numera också mer sällsynt än tidigare att man sitter i ett flygplan.   
”Arbetsresorna har minskat kraftigt och det verkar som om förändringen är bestående.  
Nu har vi lärt oss hur man håller distansmöten. Vi funderar mer än tidigare på resorna. Om vi reser ska mötena ansikte mot ansikte utnyttjas maximalt – vi åker inte till ett annat kontor bara för att sitta och knacka på en dator”, beskriver Torniainen förändringen. 

Efter att distansarbetet ökat finns det numera också ganska gott om utrymme på huvudkontoret. Flytten av huvudkontoret till Otnäs påskyndades av att det på Aalto-universitetets campus finns potentiella arbetstagare. På Kägeludden alldeles i grannskapet finns flera viktiga kunder för företaget. Nu kan man till och med promenera till ett kundbesök. Ett stort plus är också de utmärkta kollektivtrafikförbindelserna.  Aalto-universitetets metrostation ligger bara ett stenkast från Teknikvägen.  

Man lyssnar på cyklisterna 

När de nya lokalerna planerades lyssnade man noga på dem som ivrigt cyklar till arbetet och som på det gamla kontoret förvarade sina värdefulla cyklar inomhus av rädsla för tjuvar. Det nya kontoret på Teknikvägen, som är en arbetsplats för 130 personer, uppfyller även den mest krävande cyklistens behov.  
”Nu har vi låsta cykelförråd där man kan förvara cykeln under arbetsdagen och smarta omklädningsrum där man kan duscha”, berättar Torniainen.  

Små resor för att uträtta ärenden sköts med elcyklar som ingår i kontorshusets tjänster och som kan bokas med en app på telefonen.  

Etteplans ivriga cyklister började nyligen fråga efter tjänstecyklar i stället för tjänstebilar. Nu har alla anställda i Finland rätt att skaffa en lämplig tjänstecykel med en månadsavgift. Personalförmånen som lanserades för knappt ett år sedan har redan utnyttjats av över 100 Etteplan-medarbetare som arbetar i Finland.  
”Personalen har varit mycket tacksam över förmånen”. 

Cykling, promenader och Teams-möten är utsläppsfria alternativ i arbetsresetrafiken, och utsläppen från kollektivtrafiken utgör grovt räknat endast en tredjedel jämfört med biltrafikens utsläpp.  Övergången till en utsläppssnålare trafik till och från arbetet stöder uppnåendet av företagens miljö- och arbetshälsomål, men minskar samtidigt också stadens behov av att investera i nya biltrafikleder.  

Expertföretag som Etteplan kan hjälpa staden att minska utsläppen på många olika sätt. Personalens ökade miljömedvetenhet minskar utsläppen från arbetsresorna, men medför också mer omfattande hävstångseffekter. Till Etteplans kundkrets hör flera av Finlands främsta företag inom industri och mekanik.  
”I egenskap av ett ingenjörshus kan vi planera lösningar som minskar våra kunders energiförbrukning och sparar naturresurser”, funderar Torniainen.  

TEXT OCH BILD: Petja Partanen

Artikeln är en del av Artikelserien Hållbar mobilitet på arbetsplatserna.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Företagande