Pastorns arbetsresor rullar på en tjänstecykel

18.8.2022 12.17Uppdaterad: 17.11.2022 10.02
Heikki Lehti utövar långdistanslöpning och strävar efter att skaffa sig basuthållighet i cykelsadeln. Arbetssträckan på sex kilometer tänjs ofta ut till en runda på tjugotalet kilometer längs skogsstigar.

Elcyklarna gick åt när Esbo församlingar tog i bruk cykelförmån för sina anställda.

För mången Esbobo är tjänstebilen ett bekant färdmedel, men sedan början av 2021 har även de som rullat fram med en cykel, anskaffad av arbetsgivaren, kunnat åtnjuta skatteförmåner. När pastor Heikki Lehti, frälst i hållbarhetsaspekter, hörde om lagändringen gissade han att detta även kunde vara en god morot för att främja motionsintresset bland alla arbetstagare på Esbo församlingar.  

När Lehti, som själv planerat att skaffa sig en cykel, satt sig in saken och sedan stötte på Esbofirman GoByBike lade pastorn in ett förslag för arbetsgivaren.  

”Förslaget gick sedan igenom”, gläder sig Heikki Lehti. 

Utöver Lehti rullar nu redan kring femton arbetstagare på Esbo församlingar fram på en ny tjänstecykel. Förmånen omfattar totalt cirka 400 heltidsanställda på Esbo kyrkliga samfällighet. 

En tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Esbo orsakas av trafiken. Arbetsresor är upprepade färder till vardags och utsläppen från dem har därför en stor betydelse. Arbetsplatserna följer programmet Ett hållbart Esbo och är pionjärer för hållbar mobilitet. Denna artikelserie berättar om Esboarbetsgivarnas aktioner för att minska på utsläppen från trafiken för arbetsresor. Läs övriga artiklar i serien → Hållbar mobilitet på arbetsplatser (kommer snart).

Operatören fixar rutinerna 

GoByBike valdes till tjänsteleverantör. Firman har redan levererat närmare 10 000 tjänstecyklar till organisationer runt om i Finland. För arbetsgivaren är cykelförmånen i samma klass som lunchförmånen. Arbetstagaren skaffar sig en cykel efter eget tycke, operatören sköter alla rutiner och skickar månadsrapporter till lönekontoret. 

Fadern till idéen, Heikki Lehti, var pilotkund och fick sin tjänstecykel i början av 2022.  Han rör sig flitigt i naturen och valde en gravelcykel, som trivs på såväl asfalt, sandvägar som lätta skogsstigar. 

Man kan årligen nyttja skattefri cykelförmån upp till 1 200 euro. Nu dras det av 100 euro på Lehtis månadslön.  

”Nyttan i pengar kommer via beskattningen”, berättar Lehti.  

En kalkylator hos GoByBike visar att om man får 3 000 euro lön i månaden sparar man tack vare en sänkt skatteprocent in drygt 20 procent av priset på cykeln.  

”Det är också en bra sak att man kan se övre änden av prisspannet när cykeln så att säga köps på avbetalning. Det är en fantastiskt fin grej, nu när jag och min maka har vårdledighet”, berättar Lehti, som nyss fått tillökning i familjen.  

Esbo församlingar har nu en egen policy för cyklar som fastställer hurdana cyklar man kan skaffa samt längden på leasing.  

Arbetshälsosekreterare Virpi Alén berättar att cyklarna som anskaffats typiskt är elcyklar och i övre änden av prislistan.  

”Maxpriset är 3 200 euro, men man kan nog också skaffa sig en dyrare cykel om man betalar överskottet själv.” 

Miljön och folkhälsan tackar 

Alén gläder sig över att många medarbetare tack vare elcykeln, som skaffats till tjänstecykel, har funnit motionen.  

”Vi har fått ypperst trevliga responser. Folk delar bilder av sitt cykelliv i sociala medier. Även det stigande bensinpriset kan nu påverka entusiasmen”, tror Alén. 

Även Heikki Lahti hade miljöfrågor i sinnet när tog initiativet till tjänstecyklar. Esbo församlingar har i sitt miljösystem förbundit sig till att minska utsläppen. 

”Jag ansåg att detta även kunde främja miljömålen”, berättar Lehti.  

Virpi Alén berättar att även arbetsledningen för kyrkogården cyklar för att under arbetet ta sig från en kyrkogård till en annan.  

”Vi tackar Heikki för att han gav oss en ny idé av det här slaget. Även för arbetsgivaren är det ju en glädjande sak att våra anställda cyklar.” 

Många kyrkliga samfälligheter över hela landet har kontaktat Alén och frågat hur cykelförmånen fungerar. 

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Företagande