Gratis resor med personalbiljett även på fritiden

15.12.2022 10.44
Suvi Anttila framför POP-Bankcentralens kontor.
Trafiken till och från arbetet har minskat till följd av att distansarbete har blivit allt vanligare. Suvi Anttila kommer till kontoret i Alberga i genomsnitt två dagar i veckan, med cykel eller buss.Bild: Petja Partanen

Nya anställda vid Pop Bankcentralen kan som personalförmån välja antingen en gratis parkeringsplats eller en personalbiljett för kollektivtrafiken. All fler väljer numera en gratis HRT-biljett – och bankcentralens nya förmån med tjänstecykel.

De 86 anställda vid POP Bankcentralen i Alberga i Esbo sköter koncernfunktionerna för Finlands 19 POP Banker, allt från datateknik till marknadsföring.  De anställda vid bankcentralen kan som personalförmån välja antingen en gratis personalbiljett eller en parkeringsplats. Ännu leder en parkeringsplats i Sellos parkeringshall på arbetsgivarens bekostnad tävlingen, men kollektivtrafiken kommer hack i häl. Totalt 38 av de anställda vid bankcentralen, som är belägen vid utmärkta förbindelser, har valt en gratis parkeringsplats medan 32 personer har valt en personalbiljett till kollektivtrafiken som bekostas av arbetsgivaren. ”Personalbiljetten har ökat i popularitet under det senaste året”, berättar centralens HR-expert Minna Akola.

En av dem som valt personalbiljetten är Scrum Master Suvi Anttila, vars åtta kilometer långa arbetsresa från Ängskulla till Alberga under rusningstid sker med direkt bussförbindelse och sommartid oftast med cykel.

Familjen har också en elbil som partnern åker till arbetet med. Syftet med en personalbiljett som gäller året runt är att minska familjens bilanvändning även på fritiden.

”Om man till exempel är på väg till Helsingfors är kollektivtrafiken det första alternativet för den som bor nära metron, så lätt och smidig är den”, berättar Suvi Anttila.

Också på fritiden rör sig IT-experten främst med kollektivtrafik eller cykel inom HRT-området. ”Bilen använder vi främst då vi åker ut på landet för att hälsa på släktingar”, berättar Anttila.

Trafiken orsakar en tredjedel av växthusgasutsläppen i Esbo. Arbetsresor är resor som upprepas i vardagen och därför har deras utsläpp stor betydelse. Enligt utvecklingsprogrammet ett hållbart Esbo kan arbetsplatserna främja hållbar trafik. I den här artikelserien berättar vi om vilka åtgärder arbetsgivare i Esbo har vidtagit för att minska utsläppen under arbetsresor.  Läs de andra artiklarna i serien → Med tjänstecykel till kontoret, arbetsresor utnyttjas maximaltEtt kontorshus med full service minskar behovet av mobilitetStadscyklarna för metrostationen närmare arbetsplatsen och Pastorns arbetsresor rullar på en tjänstecykel.

Tjänstecykel och kilometertillägg uppmuntrar till att cykla

Även POP Bankcentralens nya personalförmån, en tjänstecykel, som infördes för ett år sedan uppmuntrar till utsläppsfria arbetsresor. Nu använder redan var tionde anställd vid bankcentralen en så gott som ny tjänstecykel. Efter att arbetskamraterna visat sin nya cykelutrustning bytte också Suvi Anttila sin egen cykel mot en ännu finare leasingcykel på sommaren.

En tjänstecykel fungerar enligt samma princip som en tjänstebil. Suvi Anttila valde en Marin Gravel-cykel värd 2 000 euro som sitt nya åkdon. Arbetsgivaren betalar leasinghyran för tjänstecykeln, från arbetstagarens lön avdras cykelförmånens beskattningsvärde på 100 euro i månaden. Efter hyrestiden kan cykeln lösas in. Genom cykelförmånen sparar man beroende på den egna skatteprocenten 20–30 procent av priset på en ny cykel.

Suvi Anttila har också sporrats av den riksomfattande cykeltävlingen kilometrikisa(extern länk), där laget POP Liikkuu under sommaren 2022 samlade ihop över 22 000 kilometer i cykelsadeln. ”Det skapar ett positivt litet grupptryck att komma till arbetet med cykel”. På morgonen träffas cyklisterna i kontorshusets cykelförråd. ”För min cykling till arbetet har det varit viktigt att vi har bra omklädningsrum och en plats där man kan förvara cykeln”.

Städerna behöver draghjälp av arbetsgivare för att minska utsläppen från trafiken. Hur kan bankcentralen fortsätta hjälpa Esbo att minska utsläppen från arbetsresor? HR-expert Akola berättar att POP Bankcentralen har inlett en Green Office-certifieringsprocess genom vilken man under det kommande året siktar på att både spara energi och minska utsläppen från arbetsresor. ”Vi talar mer om miljöfrågor än tidigare och uppmuntrar de anställda att till exempel använda kollektivtrafiken”.

Förutsättningarna för att använda kollektivtrafiken är åtminstone i skick. Alldeles intill kontorshuset ligger Alberga station och en bussterminal, och framför huset går också den nya snabbspårvägen Spår-Jokern som går från Kägeludden till Östra centrum i Helsingfors. ”Kontorets läge är den viktigaste faktorn när det gäller att minska utsläppen”, funderar Suvi Anttila.

TEXT OCH BILD: Petja Partanen

Artikeln är en del av artikelnserien  Hållbar mobilitet på arbetsplatserna.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Företagande
Hela Esbo