Ett kontorshus med full service minskar behovet av mobilitet

14.12.2022 12.22
En man visar LokalTapiolas parkeringshallar
I nedre våningen i LokalTapiolas kontorshus finns egna parkeringshallar för bilar och cyklar. I båda finns också el för att ladda fordonen, berättar Jari Collan.Bild: Petja Partanen

Vid LokalTapiolas huvudkontor i Hagalund är det lätt att avstå från bilen.

På cykelparkeringen utanför LokalTapiolas huvudkontor står en lång rad cyklar, allt från trendiga stadscyklar till värdefulla elmountainbikar. På denna arbetsplats för över 1 000 personer slutar man uppenbarligen inte cykla till och från arbetet även om det blir höst. Och det är inget problem att cykla även i lite sämre väder då cyklarna har en egen parkeringshall med laddningsplatser och kontorskläderna kan förvaras i ett eget skåp i omklädningsrummet. Efter cykelturen kan man till exempel bada morgonbastu och äta frukost i kaféet på övre våningen.
”Det ska vara lätt att ta sig fram även på andra sätt än med bil”, konstaterar LokalTapiolas hr-servicedirektör Jari Collan.

Trafiken utgör en tredjedel av alla växthusgasutsläpp som uppstår i Esbo. LokalTapiola har gjort en betydande miljögärning redan i sitt beslut om var bolagets huvudkontor ska ligga.
”Man kan ta metron till oss. Det är lätt att ta sig fram med sparkcykel, cykel eller till fots”, berömmer Jari Collan.
Från Norrskensvägen är det bara tio minuters promenad till Hagalunds metrostation.

De stora arbetsgivarnas beslut har en avgörande inverkan på hela regionens mobilitetsbehov och trafikutsläpp. Esbo strävar efter att bli en klimatneutral stad före 2030. LokalTapiolas verksamhet kommer att vara klimatneutral redan 2025. Bolagets ansvarsrapport visar att koldioxidavtrycket mäts på ett mycket täckande sätt. I de årliga beräkningarna av koldioxidavtrycket beaktas till exempel utsläppen från distansarbete, till exempel energiförbrukningen för distansarbetarnas bärbara datorer. 

Trafiken orsakar en tredjedel av växthusgasutsläppen i Esbo. Arbetsresor är resor som upprepas i vardagen och därför har deras utsläpp stor betydelse. Enligt utvecklingsprogrammet ett hållbart Esbo kan arbetsplatserna främja hållbar trafik. I den här artikelserien berättar vi om vilka åtgärder arbetsgivare i Esbo har vidtagit för att minska utsläppen under arbetsresor.  Läs de andra artiklarna i serien → Med tjänstecykel till kontoret, arbetsresor utnyttjas maximalt , Stadscyklarna för metrostationen närmare arbetsplatsen och Pastorns arbetsresor rullar på en tjänstecykel.

Distansarbetet minskade utsläppen från trafiken

LokalTapiolas största utsläppskälla är indirekta utsläpp, till vilka hör såväl personalens pendeltrafik som till exempel växthusgasutsläpp som rapporterats för LokalTapiolas byggprojekt och investeringsobjekt.
”I vår affärsverksamhet ingår försäkring, byggande och investeringsverksamhet. I denna helhet utgör utsläppen från arbetsresorna en ganska liten del. Men vi måste ändå fästa uppmärksamhet vid dem”, konstaterar Suvi Järvinen, expert på samhällsansvar.

Det ökade distansarbetet har haft den mest dramatiska effekten på LokalTapiolas personals pendling. I början av coronaepidemin minskade biltrafiken med 40 procent i hela Esbo, men nu har trafikmängden återgått till nästan samma nivå som före pandemin. Vid expertföretag som LokalTapiola verkar förändringen däremot vara bestående. Många arbetar hemifrån en del av veckan.
”Två dagar i veckan på kontoret, resten på distans är våra riktlinjer för distansarbete”, berättar Collan.

Även beräkningarna i ansvarsrapporten visar att det ökade distansarbetet har minskat utsläppen från arbetsresor. År 2021 var utsläppen från affärsresor endast hälften av nivån före pandemin vid LokalTapiola. Även i fråga om personalens arbetsresor har utsläppen minskat med nästan en fjärdedel.

Några steg till lunchen och gymmet

För det snabbt växande Esbo har det visat sig vara en stor utmaning att minska biltrafiken. Inte ens elbilarna, som blivit allt vanligare, har gjort det möjligt att snabbt minska trafikutsläppen i Esbo. LokalTapiola strävar efter att främja mer hållbara färdsätt än personbilar.
”Vi uppmuntrar inte bilismen”, berättar Collan.
Vi använder till exempel inte bilförmån som belöning. Som personalförmån används däremot Epassi, med vilket man kan betala luncher, konsertbiljetter eller arbetsresor med kollektivtrafiken. Arbetsgivaren laddar 200 euro på passet per år. Pengarna kan användas till exempel för att köpa en månadsbiljett till kollektivtrafiken.

Utsläppen från mobilitet minskar också tack vare att tjänsterna vid huvudkontoret ligger på hotellnivå. Kaféerna serverar snacks och du behöver inte gå ut för att jaga lunch. Målet är att man under en dag på kontoret inte ska behöva lämna byggnaden under arbetsdagen.
”Och på hemvägen behöver man inte ta bilen till gymmet”, berättar Suvi Järvinen.
Det finns nämligen också ett eget gym med gruppträningstimmar och massagetjänster.

TEXT OCH BILD: Petja Partanen

Artikeln är en del av artikelnserien  Hållbar mobilitet på arbetsplatserna.

  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Företagande
Hela Esbo