Auroran koulu

Auroran koulu erbjuder allmän undervisning i årskurs 1-6. Förutom allmänna klasser har Aurora smågruppsundervisning (EDY) för elever med särskilda språksvårigheter. Det finns cirka 370 elever i vår skola.

Vår grundläggande uppgift är att stödja elevens lärande på olika sätt så att hen uppnår goda grundläggande kunskaper och färdigheter.

Förutom grundläggande färdigheter erbjuder vår skola mångsidig konstundervisning. Vi betonar speciellt mångsidigt uttryck, musik och motion. Skolans starkaste fokusområde är att skapa barnkultur. Förutom grundutbildningen genomförs konstaktiviteter t.ex. i siestaklubbar och uttrycksfokuserade valfria kurser, liksom i skolans årliga spel- och festprojekt.

I Auroran koulu studerar elever engelska och kinesiska sedan från första klass. Som A2-språk kan man studera engelska, kinesiska eller svenska.

Auroran koulu är en finsk skola. Läs mera om skolan på finska eller bekanta dig med stadens svenska skolor.

Bild: Taru Turpeinen