Auroran koulu

Auroran koulu antaa yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Aurorassa toimii yleisopetuksen luokkien lisäksi pienryhmäluokat (EDY) oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Oppilaita on koulussamme noin 400.

Meidän koulu

Perustehtävämme on tukea oppilaan oppimistyötä monipuolisesti niin, että hän saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot. Perustaitojen lisäksi koulumme tarjoaa monipuolista taideopetusta. Panostamme erityisesti monipuoliseen ilmaisuun, musiikkiin ja liikuntaan. Koulun vahvimpana painotusalueena on lastenkulttuurin tekeminen. Taidetoimintaa harrastetaan perusopetuksen lisäksi mm.  siestakerhoissa ja ilmaisupainotteisilla valinnaiskursseilla sekä koulumme vuosittaisissa näytelmä- ja juhlaprojekteissa.

Auroran koulussa opiskellaan englannin ja kiinan kieltä jo ensimmäisestä luokasta lähtien. A2-kielinä voi opiskella englantia, kiinaa tai ruotsia.

Kuva: Taru Turpeinen