Förlängd läroplikt

Barnet omfattas av förlängd läroplikt om det inte har möjlighet att uppnå de uppställda målen på nio år på grund av en grav funktionsnedsättning eller sjukdom. Beslutet om förlängd läroplikt görs i huvudsak före läroplikten börjar. Vårdnadshavaren beslutar om ett 5-årigt barn deltar i förskoleundervisning som föregår grundskolan. Sex år gamla barn är läropliktiga.

Kontaktuppgifter och tjänster