Den kommunala småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogiken erbjuder barnet en trygg vårdplats där barnet får växa, lära och utvecklas. Personalen inom småbarnspedagogiken beaktar barnets individualitet, ålder och utvecklingsbehov och tar hänsyn till barnets språk och kultur. Kommunal småbarnspedagogik ordnas i daghem, i gruppfamiljedaghem och i familjedagvårdarens hem. Här nedanför finns våra svenskspråkiga kommunala daghem listade områdesvis.

Andra alternativ på dagvård:

Familjedagvård:

I familjedagvården sköter en vårdare högst fyra barn i åldern 1–6 år i sitt hem. Eftersom barngruppen är liten med både mindre och större barn får barnen lära sig ta ansvar och hänsyn till varandra medan de leker och lär tillsammans.

Gruppfamiljedaghem

I gruppfamiljedaghemmen arbetar två till tre familjedagvårdare med 8–12 barn i en hemliknande miljö. Verksamheten är en mellanform mellan daghem och familjedagvård. I Esbo finns det två kommunala svenskspråkiga gruppfamiljedaghem Fiskargrändens gruppfamiljedaghem i Mattby området och Meteorgatans gruppfamiljedaghem i Olars.