Portängens daghem

Portängens daghem är beläget i en naturnära miljö i Mankans.

Vårt daghem

Vi befinner oss i en trygg och naturnära miljö i Mankans, med flera aktiviteter i vår närmiljö. Vi trivs i skogen och på skidspåret, besöker bibliotek och parker i vår närhet.

Vi arbetar för en uppmuntrande och inspirerande atmosfär och bemöter alla barn jämnlikt. Hos oss är barnen en stor del av vår planering och genomförande av verksamhet och vi strävar långt efter barnens delaktighet, genom att lyssna på barnens behov och intressen.

Vi har en trevlig och aktiv föräldraförening.

Våra mål

  • ge en trygg och stimulerande omgivning och verksamhet
  • lära barnen att ta hänsyn både till barn och vuxna
  • hjälpa barnen att bli självständiga
  • stöda svenska språket genom sagor, rim och ramsor
  • temainriktat arbetssätt
  • stöda barnens utveckling genom rörelse och rytmik
  • ett bra föräldrasamarbete

Det finns fyra barngrupper, en grupp med 1–3-åringar, en grupp med 1–4-åringar och två grupper med 3–5-åringar.

Portängens daghem är grundat 1987.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)

Hagalund