Storängens daghem och förskola

Storängens daghem och förskola ligger i Esboviken.

Vårt daghem och förskola

Storängens daghem och förskola har sex barngrupper, fyra grupper för barn i åldern 1–5 år och två förskolegrupper.

Grundsynen för Storängens daghem och förskola är att vi bygger en trygg och pedagogisk vardag, där alla bemöts med hänsyn och respekt.

Daghemmet och förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande i samarbete med föräldrarna.

Vi har en pedagogisk verksamhet där vård, fostran och lärande bilder en helhet. Miljön i daghemmet och förskolan är trygg, inspirerande och lärorik. Vårt arbetssätt är att vara närvarande med barnen. Barnens egna initiativ, intressen och idéer synliggörs och beaktas i verksamheten.