Distby daghem

Distby daghem är beläget i Mattby.

Vårt daghem

Vi erbjuder barnen en inspirerande och lekfull miljö. Vi strävar till att vara en trygg och positiv plats dit såväl barn som vuxna gärna kommer varje morgon.

Vi arbetar temainriktat och har gärna samma tema en längre period så att barnens intresse hinner väckas och att vi kan fördjupa oss i temat. Vi försöker ta barnens tankar och idéer i beaktande och strävar till en mera barnstyrd verksamhet. 

Vi vill särskilt betona det svenska språket och arbetar medvetet för att stärka barnens språk.
Vi arbetar med barns sociala färdigheter via StegVis och Start metoden.

Distby daghem har två grupper (0-5 år). Grundat 1980.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)