Lagstads daghem och förskola

Lagstads daghem är beläget i Esbo centrum strax intill stadshuset i anslutning till Lagstads skola på norra sidan om tågbanan. Daghemmet hör till Esbo centrum-Norra området.

Vårt daghem och förskola

Vi strävar till att skapa och upprätthålla en trivsam atmosfär som ger barnen förutsättningar till harmonisk utveckling i överensstämmelse med läroplanens mål på alla utvecklingsområden.

Vår vardag skall präglas av ett gott samarbete mellan barn, personal och föräldrar. Vi har ett aktivt samarbete med Lagstads skola som fungerar i samma byggnad. Språket, motoriken samt musik- och miljöfostran ges extra tyngd i vårt daghem.

Fyra daghemsgrupper för barn i åldern 1-5 år och två förskolegrupper.

Daghemmet är grundat 1983, förskolan 1972.

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)